شعر غیرت

روزگاری شهر ما ویران نبود

دین فروشی اینقدر ارزان نبود

صحبت از موسیقی عرفان نبود

هیچ صوتی بهتر از قرآن نبود

دختران را بی حجابی(بد حجابی)ننگ بود

رنگ چادر بهتر از هر رنگ بود

دختر حجب و حیا قرتی نبود

خانه فرهنگ کنسرتی نبود

مرجعیت مظهر تکریم بود

حکم او را عالَمی تسلیم بود

یک سخن بود و هزاران مشتری

آن هم از لوث قرائتها بری

هدیه بر رقاصه ها واجب نبود

قدر عالِم کمتر از مطرب نبود

ذهن صاف نوجوانان محل

پر شده از فیلمهای مبتذل

آخر ای پرده نشین متقین

تو برس بر داد دین و مومنین

بی تو منکر ها همه معروف شد

کینه توزی با ولی مکشوف شد

بی تو دلهامان به جان آمد بیا

کارد ها بر استخوان آمد بیا

/ 1 نظر / 22 بازدید
نگار

اللهم عجل لولیک الفرج........