۸اولویت کاری دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی چیست؟

از نگاه مقام معظم رهبری؛

۸اولویت کاری دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی چیست؟

خبرگزاری بسیج: در دیدار اخیر رییس جمهور و هیأت دولت یازدهم با رهبر انقلاب اسلامی، ایشان به تبیین برخی اولویت‌های کاری دولت پرداختند.

به گزارش بین الملل بسیج؛ در دیدار اخیر رییس جمهور و هیأت دولت یازدهم با رهبر انقلاب اسلامی ،ایشان به تبیین برخی اولویت‌های کاری دولت پرداختند که در ادامه ۶اولویت کاری دولت یازدهم  در حوزه سیاست خارجی  از نظر مقام معظم رهبری را میخوانید:

دفاع از حقوق هسته‌ای ملت ایران

من تأکید میکنم که جمهورى اسلامى هرگز در پى تسلیحات هسته‌اى نیست، و نیز هرگز از حق ملّت خود در استفاده‌ى صلح‌آمیز از انرژى هسته‌اى چشم‌پوشى نخواهد کرد. شعار ما «انرژى هسته‌اى براى همه، و سلاح هسته‌اى براى هیچکس» است. ما بر این هر دو سخن پاى خواهیم فشرد و میدانیم که شکستن انحصار چند کشور غربى در تولید انرژى هسته‌اى در چهارچوب معاهده‌ى عدم اشاعه، به سود همه‌ى کشورهاى مستقل و از جمله کشورهاى عضو جنبش عدم تعهد است. ۱۳۹۱/۰۶/۰۹

در تبلیغات سعى کردند و میکنند که وانمود کنند این یک کار صرفاً ایدئولوژیک است؛ یعنى به منافع ملت و منافع کشور ارتباط ندارد؛ در حالى که کار شما یک کارى است که مستقیماً به منافع ملى ارتباط دارد. کار انرژى هسته‌اى این است؛ مستقیماً به منافع ملى ارتباط پیدا میکند... انرژى هسته‌اى کارى است براى ملت، براى کشور، براى آینده... مستکبران عالم و کسانى که حکمرانى دنیا را حق خودشان میدانند - که همین کشورهاى مستکبرند- اسم خودشان را میگذارند جامعه‌ى جهانى؛ در حالى که جامعه‌ى جهانى اینها نیستند؛ جامعه‌ى جهانى ملتهایند و دولتهاى آنها. چند تا کشور اسم خودشان را میگذارند جامعه‌ى جهانى، و به نام جامعه‌ى جهانى حکم صادر میکنند، حرف میزنند، رد میکنند، اظهار توقع میکنند! این چند کشور تسلطشان بر دنیا را به واسطه‌ى انحصار علم و انحصار فناورى تعریف کردند. بخشى از این هیاهوئى که اینها میکنند، به خاطر این است که این انحصار شکسته نشود. اگر چنانچه ملتها بتوانند در قضیه‌ى هسته‌اى، در قضیه‌ى فضا، در مسائل الکترونیک، در مسائل گوناگون صنعتى، فناورى و علمى پیش بروند، راهى براى سیادت زورگویانه و قلدرانه‌ى اینها بر دنیا باقى نخواهد ماند. ۱۳۹۰/۱۲/۰۳

در قضیه‌ى هسته‌اى، چرخه‌ى تولید سوخت حق ماست و ما از این حق کوتاه نخواهیم آمد و دست برنخواهیم داشت؛ این حق ماست. ما میخواهیم سوخت را تولید کنیم. چندین هزار مگاوات، ما به سوخت هسته‌اى نیاز داریم. نیروگاه‌هاى هسته‌اى باید به وجود بیاید. خوراک این نیروگاه‌ها باید در داخل تولید بشود. اگر قرار شد براى خوراک این نیروگاه‌ها به خارج متوسل بشویم و محتاج باشیم، امور کشور نخواهد گذشت؛ باید داخل بتواند خودش تولید کند. بنابراین حق ماست و دنبال این را خواهیم گرفت. ۱۳۸۹/۰۵/۲۷

ارتقاء بهره‌ورى سیاسى جنبش عدم تعهد

شرائط گیتى حساس و جهان در حال گذار از یک پیچ تاریخىِ بسیار مهم است. انتظار میرود که نظمى نوین در حال تولد یافتن باشد. مجموعه‌ى غیرمتعهدها حدود دو سوم اعضاء جامعه‌ى جهانى را در خود جاى داده است و میتواند در شکل‌دهى آینده نقشى بزرگ ایفاء کند. تشکیل این اجلاس بزرگ در تهران نیز خود حادثه‌اى پرمعنا است که باید در محاسبات به کار آید. ما اعضاء این جنبش با هم‌افزائى امکانات و ظرفیتهاى گسترده‌ى خود میتوانیم براى نجات جهان از ناامنى و جنگ و سلطه‌گرى، نقشى تاریخى و ماندگار بیافرینیم.

این مقصود فقط با همکاریهاى همه‌جانبه‌ى ما با یکدیگر امکان‌پذیر است. در میان ما، کشورهاى بسیار ثروتمند و نیز کشورهاى داراى نفوذ بین‌المللى کم نیستند. علاج مشکلات با همکاریهاى اقتصادى و رسانه‌اى و انتقال تجربه‌هاى پیشبرنده و تعالى‌بخش، کاملاً امکان‌پذیر است. باید عزمهامان را راسخ کنیم؛ به هدفها وفادار بمانیم؛ از اخم قدرتهاى زورگو نترسیم و به لبخند آنان دل خوش نکنیم؛ اراده‌ى الهى و قوانین آفرینش را پشتیبان خود بدانیم؛ به شکست تجربه‌ى اردوگاه کمونیستى در دو دهه پیش، و شکست سیاستهاى به اصطلاح لیبرال دموکراسى غربى در حال حاضر - که نشانه‌هاى آن را در خیابانهاى کشورهاى اروپائى و آمریکایی و گره‌هاى ناگشودنى اقتصاد این کشورها همه مى‌بینند- با چشم عبرت بنگریم. و بالاخره سقوط دیکتاتورهاى وابسته به آمریکا و همدست رژیم صهیونیستى در شمال آفریقا و بیدارى اسلامى در کشورهاى منطقه را فرصتى بزرگ بشماریم. ما میتوانیم به ارتقاء «بهره‌ورى سیاسى جنبش عدم تعهد» در مدیریت جهانى بیندیشیم؛ میتوانیم براى تحول در این مدیریت، سندى تاریخى تهیه کنیم و ابزارهاى اجرائى آن را فراهم نمائیم؛ میتوانیم حرکت به سمت همکاریهاى مؤثر اقتصادى را طراحى و الگوهاى ارتباط فرهنگى میان خود را تعریف کنیم. بى‌شک تشکیل دبیرخانه‌ى فعال و پرانگیزه‌اى براى این تشکیلات، خواهد توانست به حصول این مقاصد کمکى بزرگ و پر تأثیر تقدیم کند. ۱۳۹۱/۰۶/۰۹

دیپلماسی عمومی

دیپلماسی عمومی از ابتکارات جمهوری اسلامی ایران است و باید توجه بیشتری به آن شود. ۱۳۸۸/۱۲/۰۹

شما باید از همه‌ى امکانات استفاده کنید. امکانات رسانه‌یى خیلى مهم است و یقیناً کار دیپلماسى یک پایه‌ى اساسى‌اش رسانه است. تعامل مستحکمى بین شما و رسانه‌هاى کشور، شبکه‌هاى بین‌المللى‌یى که ما داریم، لازم است. به‌علاوه خودِ سفیر یک رسانه است؛ خود شما مى‌توانید مواضع جمهورى اسلامى را تبیین کنید. ۱۳۸۳/۰۵/۲۵

مسئله فلسطین

امروز مسئله‌ى فلسطین به برکت بیدارى اسلامى، بار دیگر به یک مسئله‌ى اصلى دنیاى اسلام تبدیل شده است؛ نباید بگذارید این برجستگى و این امتیاز از بین برود و زیر توطئه‌ها و ترفندهاى دشمنان مسلمانها و دشمنان امت اسلامى پنهان بماند. مسئله‌ى فلسطین یک مسئله‌ى اصلى است. در طول زمان، ملتها دولتهاى خودشان را با موضعگیرى آنها در قضیه‌ى فلسطین محک میزدند. البته فشار استبداد و استکبار و اختناق و زور نمیگذاشته است که خواسته‌ى ملتها آشکار شود. ۱۳۹۱/۰۵/۲۹

امروز یک مسئله‌ى اساسى در دنیاى اسلام داریم و آن، مسئله‌ى قدس است. چرا عرض میکنیم مسئله‌ى اساسى؟ چون ماجراى تقسیم غلط و مهندسى معیوب خاورمیانه- این منطقه‌ى زندگى ما و کشورهاى ما - بر اساس توطئه‌ى اسکان صهیونیستها در اینجا به وجود آمد. اگر چنانچه این توطئه وجود نمیداشت، شاید امروز وضعیت این منطقه وضعیت دیگرى بود. این جدائى‌ها، این جنگهائى که در این منطقه اتفاق افتاد، این دخالتهائى که قدرتهاى سلطه‌گر و زورگو در این منطقه کردند، ناشى از این قضیه بود؛ که این، داستان طولانى و مفصلى دارد. سعى آنها این است که امروز این مسئله را به حاشیه برانند. ۱۳۹۱/۰۵/۲۵

تهاجم علیه نظام سلطه در مسائل جهانی

باید تلاش کنیم تا مؤلفه‌هاى قدرت خودمان را بشناسیم و در بسیارى از مسائل جهانى، موضع اساسى جمهورى اسلامى را به عنوان یک موضع تهاجمى اتخاذ کنیم. ما در چند مسأله مى‌توانیم موضع تهاجمى داشته باشیم:

در قضیه‌ى حقوق بشر، موضع ما موضع تدافعى نیست؛ موضع‌مان تهاجمى است. بیاییم این‌جا عزا بگیریم که در جمهورى اسلامى حقوق بشر ضایع شده؛ چون امریکایى‌ها و صهیونیست‌ها و رسانه‌ها گفته‌اند! این درست است؟! شما موضع تهاجمى در این قضیه دارید. حالا بنشینید دستهایتان را روى هم بگذارید و غصه بخورید که نماینده‌یى در فلان‌جا گفته که شما حقوق بشرتان را بیشتر مراقبت کنید! این شد حرف؟!

در مسأله‌ى زن هم موضع شما تدافعى نیست؛ تهاجمى است. آنها اعتراض‌شان به ما این است که چرا زنهایتان حجاب دارند؛ چرا حجاب اجبارى است. خود آنها هم بى‌حجابى را اجبارى کردند؛ این به آن در! اما مسأله‌ى آنها در قضیه‌ى زن خیلى بیشتر از این حرفهاست. زن در فرهنگ و دنیاى غربى به ابتذال کشانده شده، تحقیر شده و به او اهانت شده است. این‌که زن و مرد در پشت میز دیپلماسى و کنار همدیگر، شانه‌به‌شانه، بنشینند، جبران آن لطمه‌یى را که غربى‌ها به زن وارد کرده‌اند، نمى‌کند. از زن به عنوان یک وسیله‌ى التذاذ و شهوت‌رانى استفاده کرده‌اند. آنها معتقدند که زن بدون آرایش ارزش ندارد؛ باید خودش را آرایش کند تا مردها او را بپسندند؛ این بزرگترین اهانت به زن است. شما حرف دارید و در این قضایا مدعى هستید.

در زمینه‌ى سلاحهاى کشتارجمعى، شما مدعى هستید؛ باید مهاجم باشید. شما کسانى را که این همه سلاح شیمیایى هم خودشان مصرف کردند و هم به صدام دادند، مطرح کنید؛ نه این‌که یک‌بار بگویید؛ نه، این مسائل را باید دنبال کنید و اینها را باید در تریبونها بیان کنید. این‌که فلان قدرت بدش مى‌آید، نباید مانع شود از این‌که ما این موضع تهاجمى را از دست بدهیم. در مذاکرات سطوح مختلف این مسائل را بیاورید. ۱۳۸۳/۰۵/۲۵

تقویت همکارى‌هاى دوجانبه، منطقه‌اى و بین‌المللى

اعتلاى شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهورى اسلامى ایران در منطقه و نظام بین‌الملل به‌منظور تحکیم امنیت ملى و پیشبرد منافع ملى با تأکید بر: تقویت همکارى‌هاى دوجانبه، منطقه‌اى و بین‌المللى با اولویت کشورهاى همسایه. ۱۳۸۷/۱۰/۲۱

من بارها - یعنى از زمان ریاست‌جمهورى - این مسأله را دائماً به وزارت‌خارجه گفته‌ام و تکرار کرده‌ام که ما باید در ارتباطات دوجانبه، ارتباطات منطقه‌یى و در مجامع جهانى حضور فعال داشته باشیم و نباید هیچ مجمع جهانى را که در آن عضو هستیم، دست کم بگیریم. این‌که ما مأیوس بشویم و بگوییم فایده‌یى ندارد، گوش نمى‌کنند؛ غلط است. همه چیز فایده دارد؛ همه‌ى تلاشها فایده دارد... شماها مى‌توانید تغییرات محیطى را کاملاً رصد کنید؛ ظرفیتهاى ممکن، فرصتهاى ممکن و تهدیدها را منعکس کنید؛ باید هم بکنید. البته این‌طور هم نباشد که همه‌اش تهدیدها منعکس شود؛ بعضى‌ها کارشان فقط منعکس کردن تهدیدهاست، که نتیجه‌اش - نمى‌گویم آنها قصدشان این است - مرعوب کردن مسؤولان بالاست؛ اگر قابل مرعوب شدن باشند. ۱۳۸۳/۰۵/۲۵

حمایت از ملتهای بپاخاسته

در قضایاى منطقه، موضع نظام جمهورى اسلامى روشن است. موضع ما، دفاع از ملتها و حقوق ملتهاست. ما با ملتهاى مسلمان و ملتهاى مظلوم در هر نقطه‌ى عالم موافقیم؛ با زورگویان و مستکبران و دیکتاتورها و خبیثها و سلطه‌گران و غارتگران در هر نقطه‌ى دنیا مخالفیم؛ این موضع ملت ایران و موضع نظام اسلامى است؛ این موضع آشکار و عیان نظام جمهورى اسلامى است... ما بین غزه و فلسطین و تونس و لیبى و مصر و بحرین و یمن تفاوتى نمیگذاریم. در همه جا ظلم به ملتها محکوم است. حرکت ملتها با شعار اسلام و در جهت آزادى، مورد تأیید ماست.. ۱۳۹۰/۰۱/۰۱

هر جا حرکت اسلامى است، هر جا دفاع از هویت اسلامى است، هر جا دفاع از مظلوم است، جمهورى اسلامى آنجا حاضر است و حاضر خواهد بود و آمریکا و صهیونیسم و شبکه‌ى فاسد سیاسى مستکبرین نتوانستند بر جمهورى اسلامى فائق بیایند و نخواهند توانست... ما به توفیق الهى، در کنار ملت فلسطین ایستادیم، در کنار ملتهاى انقلاب‌کرده‌ى مسلمان ایستادیم، در کنار مردم مظلوم بحرین ایستادیم، در کنار همه‌ى کسانى که در مواجهه‌ى با آمریکا و صهیونیسم قرار دارند، ما ایستادیم و از آنها دفاع میکنیم و در این مورد از هیچ کس و هیچ قدرتى ملاحظه نمیکنیم. ۱۳۹۱/۰۴/۲۱

من بنام ملت و دولت انقلابی ایران به شما ملت مصر و ملت تونس درود میفرستم و پیروزی کامل شما را از خداوند عزیز مسألت میکنم. من به شما و قیامتان افتخار میکنم. ۱۳۸۹/۱۱/۱۵

تقویت وحدت اسلامی

هر حرکت اختلافى، به هر شکلى، در میان ملتهاى مسلمان، یا در درون یک کشور میان افراد آن کشور، بازى کردن در زمینى است که دشمن آن زمین را تعیین کرده است؛ کمک به دشمن است. مسئله‌ى وحدت را همه باید جدى بگیرند؛ در درجه‌ى اول، نخبگان؛ نخبگان سیاسى، نخبگان دینى، نخبگان دانشگاهى، نخبگان حوزه‌هاى علمیه؛ در همه جا. در کشور ما همه مسئله‌ى وحدت را جدى بگیرند. ایجاد اختلاف مذهبى بین گروههاى مختلف مسلمان، خطر بزرگى است. اگر دشمنان بتوانند آتش اختلافات فرقه‌اى را در یک جائى برافروزند، فرونشاندن آن جزو دشوارترین کارهاست. باید جلوى این کار را گرفت؛ این هم نمیشود، جز با ابتکار عمل و مجاهدت و اخلاص نخبگان در هر کشورى؛ علما، دانشگاهیان، سیاستمداران، کسانى که داراى نفوذ و تأثیرند؛ براى مردم تشریح کنند نقشه‌ى دشمن را، و نگاه امیدوارانه‌ى دشمن را به ایجاد اختلاف بین مردم، بین کشورهاى اسلامى، بین جناحهاى اسلامى، بین سنى و شیعه، بین گرایشهاى مختلف در مذاهب مختلف اسلامى؛ مردم را آگاه کنند.

 این خطر بزرگى است که دشمنان تجربه کردند. انگلیسها در این زمینه داراى تجربه‌هاى طولانى‌اند. ما در تاریخ، در شرح حال اینها میخوانیم و مى‌بینیم که چه کارهائى را کردند براى ایجاد اختلاف. اینها بلدند، دیگران هم از اینها یاد گرفتند. مشغول تلاش هستند براى ایجاد اختلاف؛ باید پرهیز کرد. نباید با احساسات سطحى و عامیانه، موجب برافروختن این آتشها شد؛ این، سرنوشت ملتها را سیاه میکند؛ ملتها را به خاک سیاه مینشاند؛ دشمنان اسلام را، دشمنان مسلمین را، دشمنان استقلال را، در کارهاى خودشان موفق میکند؛ نقشه‌ى آنها را تحقق خواهد بخشید؛ باید بیدار بود. ۱۳۹۱/۱۱/۱۰

از مجمع تقریب مذاهب اسلامی در این برهه‌ی خطیر و حساس انتظار می‌رود با بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند گذشته و نیز خلاقیت و ابتکارات مورد نیاز شرایط کنونی،‌ با همکاری و همدلی نخبگان جهان اسلام به‌ویژه اندیشمندان حوزه و دانشگاه «دیپلماسی وحدت اسلامی» را راهبرد خود قرار داده و پایه‌گذاری تشکیل امت واحد اسلامی را در مقابل اردوگاه استکبار به عنوان چشم‌انداز آینده ترسیم نماید. ۱۳۹۱/۰۴/۲۴

/ 0 نظر / 5 بازدید