کلمات قصار حضرت امام خمینی (ره)

اصل تمجید ، براى غیر خدا واقع نمى شود ، حتى شما که از یک گل تعریف مى کنید ،از یک سیب تمجید مى کنید ، این تمجید خداست.

مطمئن باشید که اگر کارهایتان از الوهیت سرچشمه نگیرد ، و از وحدت اسلامى بیرون بروید ، مخذول مى شوید.

اگر اغراض الهى داشتید ، مادى هم دنبالش هست ، اما این مادى ، دیگرالهى شده است.

تشخیص معیار الهى از شیطانى آن است که پس از مراجعه به خود ، بیابد که آنچه که او مى خواهد، نفس عمل است ، گرچه این کار را دیگرى انجام دهد.

توجه به خدا و هجرت از خود به خدا - که بزرگترین هجرتهاست - ، هجرت ازنفس به حق ، و از دنیا به عالم غیب شما را تقویت کرد.

پس از اتکال به خداوند، به قدرت خود که از اوست اعتماد و اتکال داشته باشید.

به شما مى گویم که از هیچ کس نترسید الاّ خدا ; و به هیچکس امید نبندید الاخداى تبارک و تعالى.

توجه به غیر خدا ، انسان را به حجابهاى ظلمانى و نورانى محجوب مى نماید.

غفلت از حق کدورت قلب را زیاد کند ، و نفس و شیطان را بر انسان چیره کند ، و مفاسد را روزافزون کند. و تذکر و یادآورى از حق دل را صفا دهد ، وقلب را صیقلى نماید و جلوه گاه محبوب کند ، و روح را تصفیه نماید و خالص کند ، و از قید اسارت نفس ، انسان را براند. و بدان که هیچ آتشى از آتش غضب الهى دردناکتر نیست.

همان طور که مکلفیم که خودمان را حفظ کنیم و خارج کنیم از ظلمات به نور ، مکلف هستیم دیگران را همین طور دعوت کنیم.

ما باید دعوت بکنیم و دعوت ما به خود نباشد ، دعوت به دنیا نباشد ، دعوت به خدا باشد.

درس را براى خدا بخوانید.

اگر انسان براى شهوات نفسانیه قیام بکند ، و براى خدا نباشد ، این کارش ،، به جایى نمى رسد این کارش، بالاخره فشل مى شود .چیزى که براى خدا نیست ، دوام نمى تواند داشته باشد.

خدا هست ; غفلت نکنید از او ! خدا حاضر است ، همه ما تحت مراقبت هستیم.

مقصد را مقصد الهى کنید ، براى خدا قدم بردارید.

همه عالم محضر خداست ; هر چه واقع مى شود در حضور خداست.

همیشه توجه داشته باشید که کارهایتان در محضر خداست ، همه کارها ! چشمهایى که بهم مى خورد ، در محضر خداست; زبانهایى که گفتگو مى کند ، در محضر خداست ;و دستهایى که عمل مى کند، در محضر خداست ; و فردا ما جواب باید بدهیم.

همه ما در محضر خدا هستیم ، و همه ما خواهیم مرد.

باید به قلبتان برسانید که هر کارى انجام مى دهید در محضر خدا هستید.

به قلوب محجوت و منکوس خود برسانید که عالم ، از اعلى علیین تااسفل السافلین ، جلوه حق - جل و علا - و در قبضه قدرت اوست.

نعمتهاى خدا امتحان است براى بندگان خدا.

آنى که انسان را از تزلزل بیرون مى آورد ، آن ، ذکر خداست.

به خدا متوجه شو ، تا دلها به تو متوجه شود.

صورت عمل میزان نیست ، آن چیزى که میزان است انگیزه عمل است.

مکلفى نیست در عالم ، که تحت آزمایش خدا و امتحان او نباشد.

هر کس در هر مقامى که هست و هر مسئولیتى که دارد ، همان مقام و مسئولیت ، امتحان اوست.

در اسلام معیار ، رضایت خداست ، و نه شخصیتها.

ما شخصیتها را با حق مى سنجیم ، و نه حق را با شخصیتها.

معیار ، حق و حقیقت است.

ما معیارها را باید معیارهاى الهى قرار بدهیم.

بیدار بشوید ملت ! بیداربشوید دولت ! همه بیدار باشید ! همه تان در محضرخدا هستید.

فردا همه باید حساب پس بدهید.

از روى خون شهداى ما نگذرید بدون نظر. و براى مقام دعوا نکنید با هم.

عالم محضر خداست ; در محضر خدا معصیت خدا نکنید.

در محضر خدا ، با هم دعوا نکنید سر امور باطل و فانى.

براى خدا کار بکنید و براى خدا به پیش بروید.

الآن ما همه در حیطه امتحان گذاشته شدیم.

انسان ممکن است چیزى را از چشم همه مخفى کند ، ولى همه چیز ما در نزد خداحفظ مى شود ، و اعمال ما را به خود ما برمى گرداند.

استناد به خدا بکنید .و این استناد به خدا ، تمام مشکلات را - ان شاء الله حل خواهد کرد.

تمام تکالیف الهیه الطافى است الهى ، و ما خیال مى کنیم تکلیف است.

ما باید بنده باشیم و همه چیز را از خدا بدانیم.

خداى تبارک و تعالى همه نعمتها را به ما عطا فرموده است ، و آن چیزهایى که عطا کرده در راه او باید صرف بکنیم.

ما همه از خداییم و باید در راه خدمت به او باشیم.

آن چیزى که آسان مى کند مصیبتها را ، این است که همه انسانها رفتنى هستند وهمه ماها رفتنى هستیم ، و چه بهتر که در راه خدا فدا بشویم.

ما و شما و همه ، هر چه داریم از خداست ، و هر چه توان داریم براى خدا بایدخرج کنیم.

/ 1 نظر / 32 بازدید
عرفان

در دیار ما هر کالا به هرجا درهمست خوب و بد، معیوب و سالم، زشت و زیبا درهمست گر خریداری، کند کالای خوب از بد جدا با تشر گوید فروشنده : که آقا در همست!! مهدیا! یاران خوبت را مکن از بد جدا روسیاه و رو سفیدش ، جان زهرا درهمست اللهم عجل لولیک الفرج [گل][گل][گل]