سفارش امام کریم حضرت حسن مجتبی (علیه السلام)

در عالم خواب یا مکاشفه

به  مرحوم آیه الله میرزامحمدباقر فقیه ایمانی فرمودند:

به مردم بگوئید :

توبه کنند و برای تعجیل ظهور حضرت حجت(أرواحنا فدا ) دعا کنند دعا برای ظهور مثل نماز میت نیست که واجب کفائی باشد و با انجام دادن عده ای از دیگران ساقط شود بلکه مانند نمازهای پنجگانه است که بر هر فرد بالغ واجب است که برای ظهور امام زمان(أرواحنا فداء) دعا کند

منبع:مکیال المکارم

/ 0 نظر / 9 بازدید