عید نوروز

تا توانی دلی دست آور ----دل شکستن هنر نمی باشد

بدانید هر چه بسوزد باید آن را  دور بریزی ولی یک چیز است که وقتی می سوزد ارزش پیدا می کند ( آن دل سوخته است ) و لازم نیست که نفرین هم بکند بلکه همانکه یک آه بکشد همه چیز را به هم میریزد.

یکی از بزرگان نقل  می کند که در قم در منزل کربلائی احمد ( یکی از شاگردان شیخ رجبعلی خیاط ) نشسته بودیم که ایشان برایمان گفت : چند روز پیش شخصی همسر باردارش را سوار تاکسی کرده بود تا به بیمارستان ببرد سر راه به راننده تاکسی می گوید فلان جا توقف کن تا مادر زنم را نیز همراه خود ببریم ، همینکه مرد پیاده  می شود تا مادر زن خود را بیاورد راننده تاکسی که متوجه طلاهای زیاد زن شده بود او را ربوده و به بیابانهای قم می برد و طلاهای زن را از او می گیرد و فرار میکند ، زن نیز از ترس در همانجا وضع حمل می نماید و در آن هنگام سگی می آید و بچه او را می برد . ایشان  می فرمود بعد از تعریف این ماجرا همینکه خواستم ناراحت شوم به من فهماندند ناراحت نباش ، این زن با طلاهایش دل خیلی ها را سوزانده بود ما هم دل او را سوزاندیم .

هر بد که میکنی تو مپندار کآن بدی ، ایزد فروگذارد و گردون رها کند ، قرض  است فعلهای بدت نزد  روزگار، تا هر زمان  که وقت ببیند ادا کند.

درایام نوروز یکی از سنتهای خوب دید و بازدید یا همان عید دیدنی است ، اما آن که از همه مهمتر است رعایت دین و اخلاقیات  در این دید و باز دید و صله رحم است .

باید مراقب باشیم  که دراین صله رحم ها سالها جهنم و بلا برای خود کسب نکنیم صله رحمی که در آن غیبت و تهمت و سخن چینی و... باشد و رعایت حجاب و محرم و نا محرم نشود صله رحم نیست بلکه صله شیطان است.

با یک صله رحم غلط صد ها زنا و گناه دیگر در نامۀ عمل ما  می نویسند چرا که گناه یک غیبت بیش از سی زنا است وگناه کسی که گوش می دهد هفتاد برابر کسی است که غیبت می کند.

امام رضا (ع) می فرماید :

صله رحم تا زمانی که برای ما دور هم جمع می شوید و از ما می گوئید در رحم ما هستید و ما به شما صله می دهیم.

صله یعنی بخشیدن ولی وقتی به غیبت و حسادت و چشم و هم چشمی کشیده شود آن دیگر صله رحم نیست .

خدا وکیلی در این بازدیدها و مهمانی ها خانه آن کسی می رویم که از نظر مالی ضعیف و فقیر است یا به خانه کسی می رویم که سفره خوبی می اندازد و چندین رقم غذا درست می کند و زن و بچه خوش صحبت و زیبای دارد.

دراین ایام یکی از چیزهای که مهم است امر به معروف و نهی از منکر و دیگری رعایت حجاب و مَحرم و نا محرم است.

این مهمانی های مختلط و وضع حجاب چیزی جز نابود کردن بنیان خانواده ندارد که امروزه همه کشورها و کشور خودمان گرفتار همین امر هستند که هر سال 20% به طلاق های جامعه اضافه می گردد.

شما یک ماشین لباس شویی می خرید دستورالعمل دارد مگر  می شود انسان که سازنده همه چیز است خود دستورالعمل زندگی نداشته باشد ؟ چرا دارد و آن هم قرآن  است که باید عمل شود نه خوانده شود. وضع ظاهر افراد باید مطابق فرموده های قرآن و پیامبرمان باشد نباید فراموش کنیم  که اسلام فقط در یک مورد به زن اجازه می دهد که آرایش کند آن هم زن برای شوهر یعنی در خانه خود. نه آنکه هفت قلم آرایش کند و برود مهمانی و سرکار و ...

رسول گرامی اسلام (ص) می فرمایند : مردی که زنش خود را زینت دهد و از خانه خارج بشود دیّوث است ( یعنی : بی غیرت ) است. و زن اگر از خانه خودش با آرایش و زینت و خوش بو خارج شود و شوهرش به این کار او راضی باشد ، به هر قدمیکه آن زن (یا دختر)در جامعه بر میدارد برای شوهرش یا پدرش ، خانه ای در جهنم بنا میشود پس بال و پر زنان خودتانرا کوتاه  کنید( و آنها را در بی حجابی و بی عفتی بی پر و بال بگذارید )؛ چرا که در کوتاه کردن بال و پر آنها هم رضایت خدا ، وهم سرور و شادی کانون خا نواده ، و هم داخل شدن در بهشت بدون حساب و کتاب وجود دارد ، وصیت مرا در مورد زنان خود حفظ کرده و بدان عمل کنید تا از شدت عذاب روز حساب نجات یابید ، و هر که این را در مورد زن و یا دخترش ترک کند چه حال و روز بدی در فردای قیامت در برابر پروردگارش خواهد داشت !

رسول الله (ص) می فرمایند : از گفتگو و اختلاط با زنان بپرهیزید ، به راستی هیچ مردی با زن نامحرمی سخن نمی گوید مگر آنکه در دل نسبت به وی رغبت می کند.

امام علی (ع) : حسن جان بدان بیرون رفتن زنان از خانه بدون ضرورت بدتر از آنست که تو شخصی چشم هیز و ناصالح را به خانه ات ببری که به آنها بنگرد زیرا در محیط بیرون از خانه هزاران نفر از این افراد وجود دارند.                      نهج البلاغه نامه 31

حسن جان زنان را در پرده حجاب نگهدار تا نامحرمان را ننگرند زیرا که سخت گیری در پوشش عامل سلامت و استواری آنان است و اگر بتوانی به گونه ای زندگی کنی که غیر تو را نشناسد چنین کن.

حضرت محمد (ص) : کسی که با زن نامحرمی دست بدهد ، در روز قیامت در حالی می آید که دستهایش به گردنش بسته شده است . آن گاه دستور می رسد او را به جهنم ببرید.

کسی که با زن نامحرمی شوخی کند ، در مقابل هر کلمه ای که در دنیا به او گفته است ، هزار سال حبس میشود.( در صورتیکه که توبه نکرده باشد ) ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صفحه 607

بدانید نامحرمهای خانگی از نامحرمهای کوچه و خیابان نامحرم ترند ، نامحرم خیابان نگاه می کند و رد می شود ولی پسر خاله و پسر دایی و پسر عمو و... هر روز می آید و می رود و سرانجام تو را آماج مقاصد شیطانی خود قرار می دهد. ( از سخنان عارف ربانی استاد شیخ علی اکبر تهرانی ( کتاب نور هدایت ))

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در آیات و روایات :

امام حسن عسگری (ع) می فرمایند :

« بیچاره ترین یتیم ، کسی است که دسترسی به امام زمان خود ندارد و از احکام دین بی خبر است و هر که از شیعیان ما که از احکام دین آگاه باشد و این یتیمهای جهلی را تحت تکفل علمی خود قرار دهد و به آنها احکام دین بیاموزد ، جای او در قیامت نزد ماست و  می آید در حالی که بر سر او تاجی از نور می درخشد و منادی ندا می دهد ، این است آنکه در دنیا خدا را یاری کرد ، این است آنکه در دنیا ، دین خدا را زنده کرد ، این است آنکه اهل بیت رسول (ص) را زنده کرد ( وآنگاه راهی بهشت می شود.)

آیات و روایات زیادی در این خصوص آمده که به بیان برخی از آنها می پردازیم ولی آنچه که مهم و ممتاز است شناختن این جایگاه بلند و عظیم است زیرا اگر این جایگاه به خوبی درک شد سستی و تنبلی به تلاش و کوشش و پشتکار تبدیل  می شود و مشکلات آسان و تلخیها شیرین می شوند.

و باید برخی از شما مسلمانان ، خلق را به سوی خیر ونیکی دعوت کنند و به معروف و کار نیک امر کنند و از بدی و منکر باز دارند و براستی ایشانند رستگاران. (آل عمران آیه104)

امام صادق(ع) می فرمایند : بیگناهان را به گناه مرتکبین مؤاخذه خواهم کرد زیرا با آنها مجالست می کنند و آنها را منع نمی کنند.

تبعات سوء ترک امر به معروف و نهی از منکر:

از آیات و روایات به خوبی دانسته می شود که ترک امر به معروف و نهی از منکر از گناهانی است که در قرآن مجید بر آن وعده عذاب داده شده است و ترک کننده منکر با انجام دهنده منکر در استحقاق عذاب برابرند

امام صادق(ع) می فرمایند : گناه نادانها به گردن دانایان تحمیل خواهد شد زیرا چه مانعی داشت قدمی به سوی گنهکاران برداشته آنها را ملامت کنند ، گفتاری عاقلانه و مؤثر بگویند و چنانچه قبول نکردند از مجالستشان دوری جویند.

« جماعتی که در اثر نهی از منکر نکردن ، مورد لعن و نفرین پیغمبران واقع شدند ، هیچگاه با اهل معصیت شرکت نمی کردند و در مجالس آنها حاضر نمی شدند ، لیکن هرگاه آنها را می دیدند به رویشان  می خندیدند و با آنها انس می گرفتند»

خداوند به شعیب (ع) وحی فرمود : که یکصد هزار نفر از امت تو را هلاک خواهم کرد ، چهل هزار نفر از اشرار و شصت هزار نفر از خوبان آنها را. شعیب گفت: پروردگارا اشرار سزاوار عذاب هستند، نیکان چرا ؟ فرمود : چون با اهل معصیت سازش کردند و برای من بر آنها غضب نکردند و آنها را نهی ننمودند.

مولا علی (ع) می فرمایند : بمیرید قبل از آنکه شما را بمیرانند ، به حسابتان برسید قبل از آنکه به حسابتان برسند.

رسول اکرم (ص) می فرمایند : ای اباذر به حساب نفس خویش رسیدگی کن قبل از آنکه مورد محاسبه قرار بگیری .

این عید آمد ، مردم از دو ماه پیش ، به قول خودشان خانه تکانی کردند. آیا کسی خودش را تکان داده ؟ که یک قدم بیاییم طرف خدا ؟ و یک قدم از دنیا بیرون بیاییم ؟

معمولا نزدیک عید که می شود مردم شروع به خانه تکانی و نظافت می کنند و این کار خوبی است ولی مؤمن همیشه باید نظافت را رعایت کند ، چقدر خوب است که در کنار این خانه تکانی ها خانه دل خود را نیز تکانی بدهیم و از هر چه صفات بد و زشت که مورد غضب خداوند است و سبب ذلت دنیا و آخرت ماست خانه دل را پاک کنیم ، چرا که هر یک از این صفات کافی است تا ما را در دو دنیا بی آبرو وجهنمی کند ، صفاتی چون حرص ، تکبر ، بخل ، حسادت ، غضب ، نفاق ، کینه ، بغض ، ریا و غیبت

خواهی که شود دل تو چون آیینه ----ده چیز برون کن از درون سینه

حرص و غضب و بخل و ریا و غیبت----کبر و حسد و بغض و نفاق و کینه

بیاییم در سال جدید شبی 10 دقیقه با خدا و امام زمان (عج) صحبت کنیم ، بیاییم شبی 40 صوات برای سلامتی امام زمان (عج) بفرستیم و 40 صلوات به روح محترم چهارده معصوم و ابالفضل (ع) بفرستیم و از خدا بخواهیم که به حق این بزرگواران صفات بد را از ما بگیر و نیز از خدا بخواهیم که به ما درک و یقین و حلم و توفیق کارهای خوب عنایت نماید ، چرا که وجود مبارک امام زمان (عج) می فرمایند : ما بر تمام اوضاع شما احاطه داریم هیچ یک از احوالات شما بر ما پوشیده نیست و هیچ چیز هم ما از شما کم نمی گذاریم ، ببینید چه چیزی من را از شما دور می کند از خود بیرون نمایید و چه چیز مرا به شما نزدیک می کند در خود جای دهید.

و کار خوب دیگری که ما می توانیم در سال جدید انجام دهیم این است که نمازهایمان را مرتب بخوانیم و هر روز پس از خواندن نماز صبح 5 دقیقه بنشینیم و 34 مرتبه الله اکبر و 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه سبحان الله بگوییم چرا که امام صادق(ع) می فرمایند: من این ذکر مادرم فاطمه زهرا(س) را از هزار رکعت نماز مستحبی بیشتر دوست دارم و از این گذشته سبب قبولی نماز ما می شود و بعد 12 مرتبه سوره قل هو الله احد را بخوانیم و دور خود فوت کنیم چرا که امام علی (ع) می فرمایند: هر کس پس از نماز صبح 11 بار سوره قل هو الله احد را بخواند و دور خودش فوت کند تا شب در نامه اعمالش هیچ گناهی نوشته نمی شود شخصی گفت پس ما این 12 قل هوالله را می خوانیم و تا شب هر گناهی را می کنیم ، حضرت فرمودند والله موفق به انجام گناه نمی شوی در ثانی هر 3 سوره قل هوالله ثواب یک ختم قرآن قبول شده در نامه اعمالمان می نویسند ، بعد 7 بار هم بگوییم بسم الله الرحمن الرحیم لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم و سپس سر روی مُهر بگذاریم و 7 بار بگوییم شَکراًلله و بعد از خدا بخواهیم که در تمام امور از ما دستگیری بنماید و ما را بر شهوت و شیطان و دشمن مسلط بگرداند.

امام علی (ع) : در نامه خود به امام حسن (ع) فرمودند :

ای فرزندم اگر چیزی از مطالب دین خدا و دستوراتش پذیرفتنش برتو مشکل آمد آن را به عدم آگاهی خود و نادانیت ارتباط بده زیرا تو در ابتدای تولدت نادان بودی و سپس علومی را فرا گرفتی و چه بسیار است نادانی تو درباره برخی مطالب که خدا بر آنها داناست و بعد ها صحیح بودن آن را خواهی فهمید پس به قدرتی پناه بر که تو را آفریده و روزی داده و در مقابل اوامر و دستوراتش تسلیم باش و بندگی ات فقط برای او باشد بدان ای پسرم هیچ کس همچون رسول خدا (ص) از خدا آگاهی نداده است پس رهبری او را پذیرا باش و برای رسیدن به رستگاری و سعادت مطیع اوامر آن حضرت باش.

منبع : وب سایت کانون نماز

/ 1 نظر / 10 بازدید
ه.ن

دستان غزل با دل من ساز نیامد غمگین و غریبم که همراز نیامد عمری به تمنای وصال تو نشستم افسوس که ان مطرب دمساز نیامد چشمان مرا می جانسوز رها کرد اشک امد و ان یار سرافراز نیامد دستم گرهی از گره دل نکند باز شور امد و ان مرغ خوش اواز نیامد زخمی به جگر مانده ام از بازی تقدیر راز ی به دل و صاحب ان راز نیامد گفتا که خزان وعده ی دیدار من وتو عید امد و ان دلبر طناز نیامد "شاعر :همسایه" [گل]