جانم فدای رهبر

ای غصه هایت قاتلم هر شب دعایت می کنم.


داغت نبینم جان من، جان را فدایت می کنم.


باید بلرزد قلبشان وقتی شنیدند این سران.


گفتی که من "فعلاً" فقط دارم "نصیحت"می کنم.


سلامتی نائب دلسوخته امام زمان صلوات

گرافیک شیعه آقا - تبریز

/ 0 نظر / 10 بازدید