ولایت فقیه در راستاى ولایت رسول اللَّه (ص) هست

قضیه ولایت فقیه یک چیزى نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزى است که خداى تبارک و تعالى درست کرده است. همان ولایت رسول اللَّه هست. و اینها از ولایت رسول اللَّه هم مى‏ترسند! شما بدانید که اگر امام زمان- سلام اللَّه علیه- حالا بیاید، باز این قلمها مخالف‏اند با او. و آنها هم بدانند که قلمهاى آنها نمى‏تواند مسیر ملت ما را منحرف کند. آنها باید بفهمند اینکه ملت ما بیدار شده است، و مسائلى که شما طرح مى‏کنید ملت مى‏فهمد، متوجه مى‏شود، دست و پا نزنید! خودتان را به ملت ملحق کنید. بیایید در آغوش ملت. قلمهاى شما از تفنگهاى آن دمکراتها به اسلام بیشتر ضرر دارد. نطقهاى شما به اسلام ضررش بیشتر از آن توپهایى است که آنها به جوانان ما مى بندند و تفنگهایى که آنها مى‏بندند؛ ضررش به اسلام بیشتر است، براى اینکه آنجا دشمن معلوم است، و شما به صورتهاى مخفى به میدان مى‏آیید. قلمهاى شما از سرنیزه‏هاى رضاخان بدتر است براى اسلام! و شما مضرتر هستید از رضاشاه و محمدرضا براى اسلام، براى اینکه آنها معلوم بود مخالف هستند و مردم مى‏شناختند آنها را، مخالفت مى‏کردند با آنها، مقاومت مى‏کردند؛ شما در پوشش اسلام، در پوشش طرفدارى از خلق مسلمان، برخلاف اسلام دارید عمل مى‏کنید.

منبع: صحیفه امام، ج‏10، ص: 308 و 309

/ 0 نظر / 12 بازدید