زیاد بگویید "استغفرالله"

زیاد از روی اعتقاد کامل بگویید "استغفرالله" هیچ چیز شما را منصرف نکند، غیر از ضروریّات و واجبات تا کلیه ی ابتلائات رفع شود، بلکه بعد از رفع آنها هم بگویید (استغفرالله) برای اینکه امثال آنها پیش نیاید... و اگر دیدید رفع نشد بدانید یا ادامه نداده اید یا آنکه با اعتقاد کامل نگفته اید... والله اعلم. [آیت الله محمد تقی بهجت – ره]

/ 0 نظر / 32 بازدید