از بیانات مقام معظم رهبری

مقایسه رژیم منحوس پهلوی و نظام مبارک و مقدس جمهوری اسلامی

آن نظام سیاسى‌اى که امام بزرگوار ما با نهضت خود و به کمک این ملت از بین برد - یعنى نظام فاسد و وابسته‌ى پادشاهى - نظامى بود که سردمداران و مسؤولان و رؤساى آن، به سرنوشت ملت ایران و جوانان این کشور اهمیتى نمى‌دادند و کشور و ملت را به سمت وابستگى هر چه بیشتر سوق مى‌دادند. سعادت مردم به عنوان یک هدف، براى آنها مطلقاً مطرح نبود. اداره‌ى کشور، با الگوهاى غلط و نامتناسبى انجام مى‌شد، که از کشورهاى بیگانه به طور ناقص گرفته شده بود و تازه همان هم اجرا نمى‌شد؛ یعنى یک نظام استبدادى و دیکتاتورى محض، تحت نامهاى گوناگون و با روشهایى که هیچکدام از آن روشها، برخاسته از اراده و خواست ملت و متوجّه به مصالح آنها نبود.

در نظام وابسته‌ى منسوخ و برافتاده‌ى قبل از انقلاب، مردم دچار فساد و بى‌بند و بارى بودند، یا به تعبیر درست‌تر، به سمت فساد و بى‌بند و بارى و خودباختگى و بى‌ایمانى سوق داده مى‌شدند. یعنى حرکت ملت را این طور تنظیم کرده بودند که روزبه‌روز در کشور، بى‌ایمانى همه‌گیرتر شود و مردم از ایمان معنوىِ درست محروم بمانند و به فساد و بى‌بند و بارى کشانده شوند و خودباختگى در مقابل بیگانگان در آنها تقویت گردد و استقلال اقتصادى و فرهنگى در کشور، مفهومى نداشته باشد. جهت کلّىِ حرکت در آن نظام منسوخ و فاسد، این بود.

14/03/1376

/ 0 نظر / 8 بازدید