مناجات کوتاه

سه جمله از سرورما على علیه السلام در مناجات

اِلهى کَفى بى عِزّاً اَنْ اَکُونَ لَکَ عَبْداً وَکَفى بى فَخْراً اَنْتَکُونَ لى

خدایا این عزت مرا بس است که بنده تو باشم و این افتخار برایم بس است کهتو

رَبّاً اَنْتَ کَما اُحِبُّ فَاجْعَلْنى کَما تُحِبُّ .

پروردگار منى تو چنانى که من خواهم مرا همچنان کن که تو خواهى .

/ 0 نظر / 5 بازدید