این قدر پرده درى مکن

تو و قلب تو یکى از نوامیس الهیه هستید، حق تعالى غیور است نسبت به ناموس خود، این قدر پرده درى مکن به ناموس حق تعالى ، دست درازى را روامدار. بترس از غیرت حق تعالى که تو را در این عالم همچنان رسوا کند که هرچه خواهى اصلاح کـنـى نـتـوانـى ! تـو در مـلکـوت خود در حضور حضرات ملائکه و انبیاء عظام پرده ناموس الهى را پاره مى کنى ، و اخلاق فاضله را، که بواسطه آنها اولیا تشبه به حق پیدا مى کنند، تسلیم غیر حق مى کنى و قلب خود را به دشمن حق مى دهى و در باطن ملکوت خود شرک مى ورزى ، بترس از آنکه حق تعالى... در همین عالم تو را مفتضح کند و مـبـتـلا کـنـد به فضیحتى که جبران پذیر نباشد و پاره شدن عصمتى که وصله بردار نـبـاشد.

( اربعین حدیث، حضرت امام خمینی، صفحه19)

/ 0 نظر / 26 بازدید