دخیل پنجره فولاد

دلتنگ خراسان و رضایم

پُر دردم و دنبال دوایم

بر پنجره فولاد دخلیم

چون تشنه ی شاه کربلایم

 

اشک من و گنبد طلایت

چشمان دل است، خاک پایت

وقتش شده دعوتم نمایی

تا جان و تنم کنم فدایت

 

هرشب ، دل و آسمان و باران

تو راحت جان ، منم چو طوفان

ای کاش شبی دهی مرادم

دلتنگ تو ام ، شاه خراسان

/ 0 نظر / 3 بازدید