لطیفه های قرآنی

انجیر

اعرابی نزد مردی که انجیر می خورد رفت، آن مرد چون اعرابی را دید برای اینکه از انجیرها به او ندهد، فوراً انجیرها را زیر عبایش پنهان کرد، اعرابی آمد و نشت. آن مرد گفت: تو کیستی ؟ جواب داد حافظ قرآن هستم . آن مرد گفت اگر حافظ قرآنی برایم قرآن بخوان. اعرابی شروع به تلاوت قرآن کرد: والزیتون و طور سینین . آن شخص از اعرابی پرسید: پس کلمه والتین که در ابتدای آیه است و به معنای انجیر است کجا رفت. اعرابی حاضر جواب گفت: والتین زیر عبای توست!

ترس از شکر

شخصی می گفت روزی به عیادت یکی از فظلا که بسیار بیمار بود رفتم و چون نزد او نشستم و پرسش احوال او کردم به او گفتم: خدا را شکر کن و حمد او بجای بیاور. تبسم نمود و گفت: چگونه شکر کنم و حال آنکه خدای تعالی فرموده است: اگر شکر کنید برای شما زیاد می کنم .

می ترسم که اگر شکر کنم بر بیماری من بیفزاید.

دزد ناشی

عربی موسی نام صبحگاهی در باغچه مسجد وضو می ساخت کیسه زری یافت آنرا بدست گرفته به مسجد رفت که عقب امام نماز گذارد. همین که امام جماعت به نماز ایستاد اتفاقاً این آیه را خواند: (اینکه باز گو چه در دست راست داری یا موسی) سوره طه – آیه 17

عرب گفت: به خدا قسم که تو ساحری. کیسه را مقابل محراب انداخته و فرار کرد که مبادا او را به تهمت دزدی بگیرند.

/ 0 نظر / 21 بازدید