شلمچه کجاست؟

سرزمینی است که ملائک در آن سجده می کنند و برای بوسه زدن بر خاکش از هم سبقت میگیرند.

شلمچهخلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت ،شلمچه، آینه ایست که تمام جبهه باخاکهای سرخش در آن می درخشد. و دریچه آسمانی است که از آن بوی رشادت و عطر دلنوازشهادتمیوزد.

شلمچهتندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قدکشیده است . شلمچهشهر شهود وشهادتاست . شلمچهمثنوی بلندایثار است و فرودگاه عشق و عروجگاه دل . صحرای خشکی که دریای مواج خون واشکهای عاشقانه در تربت پاکش دارد با قلب خونینی که هنوز زیبا و دلنواز می تپد وخون غیرت و مردانگی را در رگهای این دیار می دواند و حدیث بلند حیات با عزت رازمزمه می کند. زمین خاکیشلمچه،زیباتر از آبی آسمان است چرا کهشلمچهقتلگاه مرغانعاشقی است که برای وصال بی قرار بودند و از کوچه پس کوچه های منیت و مادیت رهیده وبه شهر دلگشای معنویت وشهادتدل بستند.

آری ! شلمچهشاهنامه بلندشهادتاست ،دیوان عاشقی است ، شعرهای سرخ ، با واژه های خون ، به وزن عشق و قافیه هایی از جنسقلب پاره پاره عاشقی و در قالب غزل عشق و مثنوی بلندشهادت » ،دیوانی که شکسته دلان عارف با قلم استخوان و مرکب خون و با خط شکسته عروج نوشتند واین صفحه طلایی تاریخ ایران اسلامی را با خون دل تهذیب شده شان تذهیب کردند. آری ! شلمچهکتاب است ، خواندنی ترین کتابحماسه . شلمچهآسمان است سرشار ازستاره های سرخ .شلمچهبهار است لبریزاز گلهای محمدی ،شلمچهدریاست ، مواجاز موجهای عاشقی .

شلمچهبازار است ، بازار عشقبازی و جانبازی ،شلمچهتابلو است تابلوی حماسه و عرفانکه بر تارک تاریخ ایران اسلامی می درخشد. جایگاه اهل زیارت است نه اهل زر ،زیارتگاه دلدادگانی که خود زائرانی بودند که در نیمه راه سفر عاشقی پرپر شدند و بهمولای عشق پیوستند و زیباترین حدیث بندگی را با بندبند وجودشان و با قطره قطرهخونشان نوشتند. یعقوبهای بی قراری که برای رسیدن به یوسف زیبایشهادتبی قراری می کردند و زلیخای دنیای نتوانست آنها را مفتونخویش کند. آنان که هنوز از دشمن نفس خویش رها نشده اند و دلشان در تصرف شیطان استچگونه می توانند قدر مجاهدانی را بدانند که در کوله پشتی دلشان جز عشق و ایثارنبود. آنان باید بدانند کهشلمچهوشهیدانش و شاهدان و شائقان و مشتاقانش خورشید بی غروبند ، چرا که عاشورا وعاشورائیان آفتاب آسمان عشقند که هیچ ابر آلوده و تاریک یزیدی نمی تواند جلوی تابشآنها را بگیرد.

یاد و خاطره شهدای والامقام عملیات ظفرمند کربلای 5 گرامی باد.

/ 1 نظر / 8 بازدید
ستاره

شلمچه یعنی عطش یعنی جدایی از این دنیای مادی ممنون وبلاگ خوب با مطالب جالبی داری