رسالت افشاگرى بر ضد فریب کاران.

اینها که به صورت منافقین پیش آمدند و در میدان مسلمین واقع شده‏اند و مى‏خواهند کارشکنى کنند براى اسلام و مسلمین، باید هرچه از آنها پیدا کردند، هر پرونده‏اى که از اینها پیدا کردند این را نشان بدهند تا معلوم بشود که اینها جزو منافقین‏اند. و با آنها مبارزه کنند، تا معلوم شود، خوب با یک کاسبى که خیلى هم آثار سجده در جبینش هست، یا یک نویسنده‏اى که از اول که وارد مى‏شود «بسم اللَّه الرحمن الرحیم» در کلامش مى‏نویسد و بعد هم از «جمهورى اسلامى» شروع مى‏کند [ستایش‏] کردن و [تمجید] کردن، تعریف کردن. لکن از زیر لطمه بر اسلام وارد مى‏شود. با این نمى‏شود الآن کارى کرد. هر کارى بخواهید بکنید مى‏گویند او یک مسلمان است؛ یک آدم حسابى است.

نمى‏شود، این تا افشاء نشود. تا مشتش باز نشود توى مردم. این مقدس مآبى که هر روز مى‏رود پشت سر فلان آقا نماز مى‏خواند و گاهى هم سهم امام مى‏دهد براى اغفال آن آقا، لکن در واقع مخالف با این رژیم است و مى‏خواهد بزند این رژیم را و از هم بشکند، مشکل است با او معارضه کردن. این را جز افشاگرى الآن جور دیگر راه نداریم. راه این است که مطالب اینها و خیانتهاى اینها را هرکس پیدا کرد این را بگوید که این‏طور شد.

صحیفه امام، ج‏11، ص: 236

/ 0 نظر / 8 بازدید