آیات قرآن در مورد اهمیت نماز جماعت

توصیه به نماز جماعت

واقیموا الصلوة و اتوا الزکوة و ارکعوا مع الراکعین ؛

نماز را بر پا دارید و زکات بدهید و رکوع کنید با رکوع کنندگان .

(سوره بقره ، آیه 43)

توصیه به حضرت مریم براى نماز

یا مریم اقنتى لربک و اسجدى و ارکعى مع الراکعین ؛

اى مریم فرمانبردار خدا باش و سجده براى حضرت حق به جاى آر و با اهل رکوع و عبادت به رکوع و بندگى براى پروردگارت برخیز.

(سوره آل عمران ، آیه 43)

/ 0 نظر / 3 بازدید