مصمم بودن مردم در دفاع از اسلام.

و همه آنها، با تمام طوایفشان، یک عده معدودند که در قضیه رفراندم معلوم شد چى هستند. مردم همان مردم‏اند، بیخود اینها زحمت به خودشان ندهند. ملت همان ملت است، بازار همان بازار است، دانشگاه همان دانشگاه است، مدارس علمى همان مدارس علمى است، خطباى ما همان خطبا هستند، علماى بلاد ما همان علماى بلاد هستند؛ هیچ تزلزلى در آنها حاصل نشده است. گمان نکنید که این حرفهاى شما تزلزل [ایجاد مى‏کند] بلکه تصمیم را زیادتر مى‏کند؛ قوّت مى‏دهد به اینهایى که براى اسلام مى خواهند کار بکنند. هرچه شما قدم برخلاف اسلام بردارید، این جمعیت مصممتر مى شود. بیخود آبروى خودتان را نبرید! بیخود هى مقاله ننویسید. بیخود هِى صحبت نکنید، زحمت به خودتان ندهید. ملت همان ملت است؛ و راه هم همان راه است؛ و دارند مى‏روند.

منبع :صحیفه امام، ج‏10، ص: 310

/ 0 نظر / 8 بازدید