سخنان علماء ربانی درباره حرام بودن موسیقی و آوازه خوانی

استاد شیخ علی اکبر تهرانی : حرمت موسیقی و مطربی چندین برابر از حرمت شراب خواری بالاتر است زیرا درباره منع شراب خواری ما تنها دو آیه در قرآن داریم ولی درباره منع موسیقی بیش از 4برابر آن در قرآن آیه داریم.

`پرسش از استاد گرانقدر جناب شیخ علی اکبر تهرانی در مورد موسیقی :

حکم موسیقی های سنتی از نظر شما چطور است؟

هیچ موسیقی که در اسلام حلال باشد، نداشته ایم، نداریم و نخواهیم داشت. این چیزهای سنتی را کورش نامرد آورد و آقا رسول الله (ص) آمدند و ور انداختند. تمام این کارها و گناه های من درآوردی و نکبت بازی ها اشتباه است، خلاف است و گناه است.

منبع وب سایت www.aliakbar.ir قسمت پرسش و پاسخ

سسخنان عالم ربانی جناب استاد شیخ علی اکبر تهرانی در مورد حرام بودن موسیقی در تاریخ 13 / 7 / 85

چرا موسیقی حرام است؟

1- یک حدیث از قول خدا و رسول الله و امامان در مورد حلال بودنش نداریم.

2- هر چه بخواهی درباره حرام بودنش آیه و حدیث داریم.

3- وقتی انسان غافل شد دست به هر خلاف و جنایتی می زند. بهترین چیزی که انسان را غافل می کند همین مطربی ها و رقاصی هاست. (که در ماه رمضان هم همه کانال های تلویزیون بزن و برقص است، ان شاء الله و الرحمان روزی می آید که خون گریه می کنند.) هرکس هرجنایتی بخواهد انجام دهد باید اول از انسانیت، از خدا، و از عقل غافل شود.

- عده ای هم می گویند موسیقی تا حدودی حلال و تا حدودی حرام است. ما می گوییم دستگاهی که ساخته اید که مشخص می کند تا کجا حلال و از کجا حرام است، به ما بدهید تا آنجا که حلال است را گوش کنیم و گناهش هم گردن شما، بقیه اش را خودمان گوش نمی کنیم. این موسیقی های تلویزیون پیرمرد و پیرزن 80 ساله را هم به رقص می آورد.

عده ای می گویند کجای قرآن نوشته که موسیقی حرام است؟

من از شما سوال می کنم که کجای قرآن نوشته است موسیقی حلال است؟

1) اولاً قرآن همه اش رمز است. بیش از صد جای قرآن داریم که برپا دارید نماز را، اما نداریم که نماز ظهر چند رکعت است و با چه وضعی است، و یا نماز صبح چه جور؟ شکافنده اش و آنکه باید آن را پیاده کند رسول الله (ص) است.

2) اما هر کجای قرآن که دم از لهو و لعب می زند اولش همین موسیقی است. تمام امام ها و علمای اهل عمل هم می دانند که همین است. مثلاً نمونه اش در سوره جمعه می فرماید که شما به دنبال لهو و لعب می روید، منظور همان موسیقی است.

3) هر کجای قرآن که می فرماید اجتناب کنید از قول زور، تمام امام ها و علمای اهل عمل می دانند که "قول زور" همین موسیقی است.

4) سوره لقمان آیه 6 و 7 مستقیم مسئله دربارۀ همین است:

آیه 6: و بعضی از مردم کسانی هستند که می خرند سخنان بیهوده را و نشر می دهند تا آنکه گمراه کنند مردم را از راه خدا پرستی و عبادت، و مشغولشان می نمایند به سخنان بیهوده و جهالت، و راه خدا را مسخره می کند. آن گروه برای ایشان عذابی خوارکننده است.

آیۀ 7: چون خوانده شود بر او آیات ما (بر مخالفین) اعراض کنند و روی بگردانند و گردن کشی کنند مثل اینکه

 

نشنیده اند آن را، گویی در گوش آنها سنگینی است. مژده بده ای پیغمبر اینها را به عذابی دردناک.

تمام امام ها و علمای اهل عمل می دانند که درباره موسیقی است.

- رساله رهبر فقید و جدید هر دو موسیقی را حرام می دانند.

رساله رهبر فقید: شما نماز می خوانید و صدای موسیقی می آید نماز شما باطل نیست، اما شما معصیت کرده اید.

- در کتاب "من لایحضره الفقیه" آمده است:

 امام صادق (ع):شخصی به امام (ع)عرض کرد :پدر و مادرم فدایت وقتی در منزل به مستراح می روم از خانه همسایه ام نوای موسیقی و آوازه خوانی به گوشم می رسد و من گاهی برای آنکه صدای موسیقی آنها را بشنوم نشستن در مستراح را طول می دهم .پس امام (ع)فرمود :ای مرد شنیدن موسیقی و خوانندگی را ترک کن آن مرد گفت ای مولای من آخر من که به مجلس آنها نرفته ام بلکه فقط صدای آوازی از آنها را می شنوم پس امام (ع)فرمودند:آیا گفتار خدای متعال سوره اسری آیه 17را نخوانده ای  همانا چشم و گوش و قلب نسبت به آن چیزی که کسب کده اند مسئول هستند .آن مرد پس از شنیدن این آیه گفت:به خدا این آیه از کتاب خدا را تا کنون از هیچ عرب و عجم نشنیده بودم ودیگر این عمل را تکرار نخواهم کرد .پس امام فرمودند :برخیز و غسل توبه کن زیرا بر گناه بزرگی مداومت می کردی .                                 من لا یحضر الفقیه جلد1 صفحه 73

و استاد فرمودند من لایحضر الفقیه کتابی است که هیچ کسی نمی تونه درباره اش حرفی یا نقی بزند.

منابع : سخنرانی استاد شیخ علی اکبر تهرانی در ماه مبارک رمضان بتاریخ 13 / 7 / 85 دقیقه سی و هفت

http://aliakbar.ir/datas/speech/text/850713txt.htm منبع وب سایت علی اکبر (ع)

استاد شیخ علی اکبر تهرانی : به چهار دلیل مهم موسیقی و آوازه خوانی حرام است :1.یک آیه و یا حدیث درباره حلال بودنش در هیچ کدام از کتب شیعه نداریم.2.هم حدیث و هم آیه فراوان درباره حرام بودن موسیقی داریم.3.اینکه سازندگان این موسیقی ها و آوازها آن را از آخرین درجه هوای نفس خود می گیرند و هوای نفس انسان هم دشمن خداست.چنانچه پیامبر(ص)فرمودند:زیر آسمان خدا پرستیدن هیچ بتی خشم آور تر از بت هوای نفس نیست.4.هر کس بخواهد گناه کند باید اول از یا خدا غافل شود و بهترین چیزی که انسان را از یاد خدا و آخرت غافل می سازد موسیقی و مطربی است.

استاد شیخ علی اکبر تهرانی : دو وظیفه و دستور اسلامی است که رعایت نمودن آنها در ظاهر کار میان ما مسلمانها و یهودی و ارمنی ها فرق می گذارد. وگرنه آنها هم هر روز دعائی را به عنوان عبادت می خوانند.ما هم نماز می خوانیم آنها هم جایی برای عبادت به عنوان کلیسا یا دیر دارند و ما مسلمانها هم مسجد داریم. و آن دو چیز این است : 1.حفظ حجاب زنان و نبودن روابط نزدیک بین زن و مرد نامحرم2.حرام نمودن موسیقی و آوازه خوانی و گوش ندادن و مشغول نبودن به این امور

/ 2 نظر / 128 بازدید
maryam20

خداقوت.دستتون دردنکنه