گزیده بیانات امام خامنه ای در خصوص آیت ا...مصباح یزدی:

من جناب آقاى مصباح رانزدیک به چهل سال است مى‏شناسم و به ایشان ارادت قلبى دارم؛ ایشان فقیه، فیلسوف،متفکر و صاحب‏نظر در مسایل اساسى اسلام هستند. اگر خداى متعال به نسل کنونى ما این توفیق را نداد کهاز شخصیتهایى مثل مرحوم علامه‏ى طباطبایى، یا مرحوم شهید مطهرى استفاده کنند امابحمداللَّه این شخصیت عزیز و عظیم، خلأ آن عزیزان را در زمان ما پرمى‏کنند.

وجود شریف حضرت آقاىمصباح (دامت ‏برکاته)، واقعاً از مفاخر زمان ما و از برکات خدا بر ملت و بر حوزه‏هاو بر جوانهاى ماست.

/ 0 نظر / 8 بازدید