پند پیامبر درباره انباشته شدن گناهان

روزى پیامبر گرامى اسلام (ص) در سفرى ، همراه اصحاب خود، به سرزمین بى آب و علفى فرود آمدند، آن حضرت به یارانش فرمود: ائتوا بحطب :هیزم بیاورید که از آن آتش روشن کنیم (و مثلا غذا بپزیم )

اصحاب گفتند: اینجا سرزمین خشکى است و هیچگونه هیزمى در آن وجود ندارد.

پیامبر گرامی (ص) فرمود: بروید هر کدام، هر مقدار مى توانید، جمع کنید.

اصحاب رفتند هر کدام، مختصرى هیزم یا چوب خشکیده اى با خود آورد، و همه را در پیش روى پیامبر (ص) ، روى هم ریختند، پیامبر اکرم (ص) فرمود: این گونه، گناهان، روى هم انباشته مى شوند: سپس فرمود:ایاکم والمحقرات من الذنوب ... : ((از گناهان کوچک بپرهیزید که همه آنها جمع و ثبت مى گردد زیرا هر چیزى، بازخواست کننده اى دارد، بدانید که به فرموده قرآن، (آیه 12 سوره یس) آنچه را که مردم (از گناهان و ثوابها) پیش فرستاده اند و آثار آنها را مى نویسیم و همه چیز را در امام مبین لوح محفوظ یا نامه اعمال ) شمارش نموده ایم.

منبع:کافی، ج2، ص 288، باب استصغار الذنب، حدیث3.

/ 0 نظر / 7 بازدید