جوانى یک سرویس طلا خریده

سوال: جوانى یک سرویس طلا خریده و سال خمسى آن نزدیک است. ملاک اینکه گفته شود این طلا

استفاده شده و مشمول خمس نمى گردد چیست؟ آیا اگر آن را به یکى از محارم خود دهد براى استفاده یا براى جشن عروسى بدهد خمس شامل آن نمى گردد.

جواب: طریق مذکور براى فرار از خمس کافى نیست. (استفتائات مقام معظم رهبری - www.leader.ir)

/ 0 نظر / 34 بازدید