شرط در خرید نسیه

سوال:شخصى کالایى را سه ماهه به طور نسیه خریده است و بعد از رسیدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود که مهلت را تا سه ماه دیگر تمدید کند به این شرط که او هم مبلغى زائد از پول کالا را به او بپردازد، آیا انجام این کار براى آن دو جایز است؟  

جواب: این مقدار اضافى ربا مى باشد و حرام است.

 منبع:اجوبة الاستفتائات ،دین وقرض، س 1776

/ 0 نظر / 9 بازدید