کلمات قصار حضرت امام خمینی (ره)

انبیاى الهى

انبیا آمدند که این قوه ها را بالفعل کنند ، انسان بالقوه ، انسان بالفعل بشود.

کوشش انبیا از اول تا آخر ، این بوده است که این موجود را ، به صراطمستقیم دعوت کنند و راه ببرند.

بعثت براى این است که اخلاق مردم را ، نفوس مردم را ، ارواح مردم را واجسام مردم را ، تمام اینها را از ظلمتها نجات بدهد ، ظلمات را بکلى کناربزند و به جاى او نور بنشاند.

انبیا آمدند که مردم را از ظلمات به نور دعوت کنند.

مساله بعثت ، یک تحول علمى عرفانى در عالم ایجاد کرد که آن فلسفه هاى خشک یونانى را ، که به دست یونانى ها تحقق پیدا کرده بود ، و ارزش هم داشت- و دارد - مبدل کرد به یک عرفان عینى و یک شهود واقعى ، براى ارباب شهود.

آن چیزى که انبیا مى خواستند، این بود که همه امور را الهى کنند ; تمام ابعاد عالم را ، و تمام ابعاد انسان را - که خلاصه عالم است ، عصاره عالم است - ; انبیا براى این آمدند که همه اینها را الهى کنند.

برکت وجود رسول اکرم برکتى است که در سرتاسر عالم ، از اول خلق تا آخر ،یک همچو موجودى با برکت نیامده است ، و نخواهد آمد.

پیغمبر اعظم است ، که از خودش هیچ نیست ، هر چه هست وحى ظل الله ;است.

صلوات و سلام خداى بزرگ بر حضرت عیس بن مریم ، روح الله و پیامبرعظیم الشان ، که مردگان را احیا و خفتگان را بیدار فرمود.

صلوات و سلام خداى بزرگ بر مادر عظیم الشان ، مریم عذرا ، و صدیقه حورا ، که با نفخه الهى ، چنین فرزند بزرگى را به تشنگان رحمت الهى تسلیم نمود.

خطاب به کشیشان، براى رضاى خدا و پیروى دستور حضرت مسیح ، یک بارناقوسها را در معابدتان ، به نفع مظلومان ایران و محکوم نمودن ستمگران به صدادرآورید.

انبیا اساس کارشان این بوده است که این حب نفس را - تا آن مقدار که ممکن است - سرکوب ، و نفسها را مهار کنند.

ما صلاح جامعه را مى خواهیم، ما تابع پیغمبرهایى هستیم که آمده اند براى اصلاح جامعه، آمده اند براى اینکه جامعه را به سعادت برسانند.

اگر تمام انبیا جمع بشوند در یک محلى ، هیچ وقت با هم نزاع نمى کنند.

اگر تمام انبیا - علیهم السلام- در یک عصر مجتمع مى شدند ، هیچ اختلافى نداشتند.

انبیا بنایشان بر این بود که دست به شمشیر نبرند الا براى آنها که علاجى ندارند جز شمشیر ، و فاسد مى کنند جامعه را.

منطق انبیا این است که اشداء باید باشند بر کفار و بر کسانى که بر ضد بشریت هستند ، بین خودشان هم رحیم باشند. و آن شدت هم رحمت است.

انبیا غصه مى خوردند براى کفار ، غصه مى خوردند براى منافقین ، که چرا بایداینها این طور باشند.

انبیا که مبعوث شدند اول با طبقه بالا مقابله کردند ; حضرت موسى با فرعون مقابله کرد.

طبقه بالا اولى هستند به این که مقابل شوند و هدایت بشوند.

/ 1 نظر / 15 بازدید
نوا

بسیار عالی بود من اولین بارم بودکه به این سایت سزمی زدم و واقعا از بقیه جاهایی که رفته بودم بهتروکامل تربود.[گل]