چند جمله کوتاه رهبر عزیزمان با بسیجیان

بسیجی ماندن متوسل به این است که دائم خودمان رو مراقبت کنیم، مواظبت کنیم، از راه بیرون نریم.

خبرگزاری بسیج: پس از لبیک مردم انقلابی ایران به فرمایشات مقام معظم رهبری و خلق حماسه سیاسی در انتخابات که به گواه دوست و دشمن، نمونه‌ی کامل مردم سالاری را به دنیا عرضه کردو با توجه وقایع پیش رو، خبرنگار خبرگزاری بسیج، جملاتی از مقام معظم رهبری خطاب به شما بسیجیان را انتخاب کرده است که به طور حتم می تواند راه‌گشای آینده و چراغ راه آیندگان باشد:

عزیزان من، بسیجی شدید مبارکه، اما بسیجی بمانید.بسیجی باصفاست، نورانی است. ایستادگی در راه مهم است، بسیجی ماندن متوسل به این است که دائم خودمان رو مراقبت کنیم، مواظبت کنیم، از راه بیرون نریم.

ما سی سال است که دشمنان علیه ملت ایران دارن تلاش می کنند، کار می کنند. ملت ایران به برکت ایستادگی خود، به برکت ایمان خود روز به روز قوی تر شده است، دشمن روز به روز ضعیف تر شده است.

بسیج سیاسى است، اما سیاست‌زده نیست، سیاسى‌کار نیست، جناحى نیست؛ بسیج مجاهد است، اما بى‌انضباط نیست، افراطى نیست؛ بسیج عمیقاً متدین و متعبد است، اما متحجر نیست، خرافى نیست؛ بسیج بابصیرت است، اما ازخودراضى نیست؛ بسیج اهل جذب است - گفته‌ایم جذب حداکثرى - اما اهل تسامح در اصول نیست؛ بسیج غیور است، پاسدار خطوط فاصل است؛ بسیج طرفدار علم است، اما علم‌زده نیست؛ بسیج متخلق به اخلاق اسلامى است، اما ریاکار نیست؛ بسیج در کار آبادکردن دنیاست، اما خود اهل دنیا نیست.

از خودمان مراقبت کنیم در درجه‌ى اول و از محیط بسیج مراقبت بکنیم در درجه‌ى بعد؛ این کارِ یکایک آحاد بسیج است.  یک علت اینکه جهاد در میدان مقابله‌ى با نفس و مسائل معنوى، «اکبر» نامیده شده است، همین سخت‌تر بودن کار است. در جنگ با دشمن - جنگ نظامى - انسان راحت میتواند آن میزان خلوص خود را و میزان خلوص دیگران را اندازه‌گیرى بکند؛ راحت‌تر میشود اندازه‌گیرى کرد، اینجا نه؛ اینجا، هم خود انسان دچار اشتباه میشود، هم دیگران در شناخت انسان دچار اشتباه میشوند.

شما دلتان متعلق به بسیج است. در دنیا احزاب وجود دارند، ممکن است احزاب پرشمارى هم باشند، اما همان کمیتهائى هم که در احزاب هستند، جسم آنها، زبان آنها، توانائى‌هاى مادى آنها متعلق به حزب است؛ معلوم نیست دلها و ایمانهاشان متعلق به آن حزب یا آن مجموعه باشد. بسیج، بسیج دلهاست؛ بسیج جانهاست؛ بسیج عواطف است؛ بسیج اعتقادات و ایمانهاست.

/ 0 نظر / 18 بازدید