کلمات قصار حضرت امام خمینی (ره)

یاوران انقلاب خانواده شهدا، جانبازان ، آزادگان

ما از خدا هستیم همه ، همه عالم از خداست ، جلوه خداست ; و همه عالم به سوى او برخواهد گشت.

پس چه بهتر که برگشتش اختیارى باشد و انتخابى ، وانسان انتخاب کند شهادت را در راه خدا ، و انسان اختیار کند موت را براى خدا و شهادت را براى اسلام.

شما خانواده هاى شهدا، با شهادت افتخار آفرینان این مرز و بوم ، به جهان فهماندید که از همه عزیزان در راه اسلام خواهید گذشت.

خطاب به خانواده شهدا ، شما چشم و چراغ این ملتید.

امید است شما عزیزان خردسال ، که یادگار فداکاران در راه خداوند تعالى واسلام عزیز هستید ،چون پدران بزرگوار خویش خود را براى دفاع از اسلام بزرگ ومیهن عزیز مهیا سازید.

خانواده هاى شهدا و اسرا و مفقودین و جانبازان ، خود حافظ و نگهبان ارزش شهادت و ایثار بوده اند و بعد از این نیز - به یارى خدا - پاسدار آن خواهندبود.

شما خانواده هاى شهدا و معلولین و مجروحین ، نشان دادید که هرگز اجازه نمى دهید استعمار بر مقدرات این کشور سایه افکند.

شهداى انقلاب بزرگ ، چون شهداى صدر اسلام ، در پیشگاه مقدس ربوبى ، ارزشمند و مورد عنایت حق تعالى و اولیاى اسلام ارزشمند خواهند بود.

خدمت شما به آنها، خدمت به نبى اکرم است ، خدمت به انبیاست.

خطاب به مسئولین بنیاد شهید ، خدمت شما ارزشمندترین خدمتهاست.

این جانب هر وقت با این عزیزان معظم برخورد مى کنم یا وصیتنامه انسان سازشهیدى را مى بینم ، احساس حقارت و زبونى مى کنم.

قبور شهدا و اجساد و ابدان معلولان ، زبان گویایى است که به عظمت روح جاویدآنان شهادت مى دهد.

خطاب به فرزندان شاهد ،شما گواهان صادق و یادگاران عزمها و اراده هاى استوار و آهنین ، نمونه ترین بندگان مخلص حقید.

علاقه مندم که فرد فرد شما عالم و متخصصى متعهد براى اسلام ناب محمدى صلى الله علیه وآله و سلم - ، و مبارزى سرسخت علیه اسلام آمریکایى واسلام مرفهین ، و پرچمدار وفادارى براى ایثارگران و شهیدان خود باشید ;و بتوانید با چراغ علم و تقوا ، ظلمت نفاق و کج فکرى ها و تحجرها و مقدس مآبى ها را از دامن اسلام بزدایید.

کارنامه نورانى شهادت و جانبازى عزیزان شما ، گواه صادقى بر کسب بالاترین امتیازات و مدارج تحصیلى معنوى آنان است ، که با مهر رضایت خدا امضا شده است ; و کارنامه شما در گرو تلاش و مجاهدت شماست.

زندگى در مدرسه اراده است ، و شقاوت هر زندگى در دنیاى امروز ، و سعادت انسانى ، به اراده همان انسان رقم مى خورد.

مفقودین عزیز محور دریاى بى کران خداوندى اند ، و فقراى ذاتى دنیاى دون درحسرت مقام والایشان در حیرتند.

سلام گرم و محبت خالصانه ام را به این سرمایه هاى گرانبهاى انقلاب ، این یادگاران معلمین جاوید دانشگاه عشق و شهادت ابلاغ نمایید.

مبادا یک وقتى یک کلمه درشتى گفته بشود به این بازماندگان شهدا یا به این معلولین.

مجروحین و معلولین خود چراغ هدایتى شده اند که در گوشه گوشه این مرز وبوم ، به دین باوران راه رسیدن به سعادت آخرت را نشان مى دهند.

درود بر شما معلولان و مصدومان که اعضا و سلامت خود را در راه اعتلاى قرآن کریم از دست دادید.

شما خودتان زبان گویاى افتخار هستید ، زبان گویاى اسلام هستید.

آنهایى که براى خودشان و براى قدرت خودشان ، خون شما جوانها را و شمامعلولها را وسیله قرار مى دهند از فطرت انسانى خارجند.

هر چه انقلاب اسلامى دارد ، از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است.

هان اى شهیدان ! در جوار حق تعالى آسوده خاطر باشید ; که ملت شما پیروزى شما را از دست نخواهد داد.

اى بازماندگان شهداى به خون خفته ! و اى معلولان عزیزى که حیات جاوید را بانثار سلامت خود بیمه کرده اید! مطمئن باشید که ملت شما مصمم است پیروزى راتا اقامه حکومت الله و تا ظهور بقیة الله - روحى فداه - نگهبان باشد.

/ 0 نظر / 13 بازدید