رهبر فرزانه ما

چشم تموم کائنات سوی عنایت علی

رهبر ما خامنه ای تحت حمایت علی

رهبر فرزانه ما ای علی روزگار

وارث خونهای پاک و از خمینی یادگار

یا علی جان مقتدای من تویی

رهبر من ، مرجع من ، پیشوای من توی

ما دیگه نمیگذاریم دستای تو بسته بشه

مثل حیدر دلت از امت خود خسته بشه

مثل سلمان و ابوذردر خونت می شینیم

آخه توچهره تو تصویر حیدر می بینیم

بذار تا هرچی می خوان ،بگن ولی ،ما همینیم

توی چهره علی عکس خمینی می بینیم

وقتی تو حرف می زنی اشکای ما جاری می شه

اگه تو گریه کنی زخم دلا کاری می شه

رفقا بیاید با هم قدر علی رو بدونیم

تا دم آخر باهاش همه بسیجی بمونیم

خون تو رگهامون و هدیه به رهبر می کنیم

پای عشقش با همه سختی ها ما سر می کنیم

حرف تو برای ما حرف امام زمونه

تا دم آخر آقا تو سینه هامون می مونه

حرف تو برای ما حرف امام زمونه

تا دم آخر آقا تو سینه هامون می مونه

/ 0 نظر / 3 بازدید