مرگ بر آمریکا

2349.jpg

امام خمینی: حتی اگر در تمام آمریکا مسجد بسازند و بالای گلدسته ها شعار الله اکبر قرار بدهند هیچ وقت شعار مرگ بر آمریکا را فراموش نکنید چون آمریکا شیطان بزرگ است

منبع : http://sangariha.com/view/post:6041987/

 

/ 0 نظر / 4 بازدید