التماس دعا

کوله بارت بر بند!

شاید این چند سحر فرصت ِ آخر باشد ، که به مقصد برسیم

بشناسیم خدا را و بفهمیم که یک عمر چقدر غافل بودیم

ای سبکبال در این راه شگرف

در دعای سحرت

در مناجات خدایی شدنت

هرگز از یاد نبر من ِ جا مانده ، بسی محتاجم.

/ 0 نظر / 8 بازدید