ثوا ب صلوات

پیامبر اکرم (ص ) می فرمایند :

- هر کس بعد از هر نماز ده صلوات بر من بفرستد در بهشت با من در حالیکه او را می بینم و صورتش مانند ماه شب چهارده می درخشد.

- در قیامت نردیکترین مردم به من کسی است که بیشتر به من صلوات بفرستد .

(کنزالعمال ج 1 ص 489)

- برمن بسیار صلوات بفرستید مه صلوات برمن نوری در قبر نوری در پل صراط نوری در بهشت خواهد بود .

(بحارالانوار ج 79 ص 64)

- صلوات فرستادن ، فقر را بر طرف می نماید.

(جلاء الافهام  ص 252)

- هر کس در روز جمعه هزار بار بر من صلوات بفرستد، فرشتگان همواره برای او آمرزش می طلبند.

(جامع احادیث شیعه ج 6 ص 187)

- آوای خود را به هنگام صلوات بر من بلند کنید که نفاق را از بین می برد.

(محجه البیضاء  ج 2 ص 313)

- هرکس در نوشته ای بر من درود بفرستد فرشتگان همواره برای او آمرزش می طلبند.

(میزان الحکمه ج 7 ح 10795)

- هر کس پایان سخنش صلوات بر من و علی (ع) باشد به بهشت وارد می شود.

(عیون اخبار الرضا ج 2 ص 64)

- صلوات بر من و خاندانم ، نفاق و دو رویی را از بین می برد.

(ثواب الاعمال ج 4 ص 1211)

- هر کس بر من صلوات بفرستد، در قیامت او را شفاعت می کنم.

(فضائل الخمسه ج 1 ص 208

حضرت علی (ع):

- صلوات فرستادن بر پیامبر (ص)، گناهان را بسان ریختن آب بر آتش از بین می برد.

(ثواب الاعمال ص 187)

امام محمد باقر (ع):

صلوات از جانب خداوند، رحمت است و از سوی فرشتگان، تزکیه و پاک کردن و از طرف مردم، دعا است.

(میزان الحکمه ج 1 ص 389)

امام جعفر صادق (ع):

صلوات بر پیامبر (ص) و آل او، سنگین ترین عملی است که در روز قیامت در ترازوی اعمال گذاشته می شود.

(میزان الحکمه ج 7 ح 10797)

/ 0 نظر / 42 بازدید