شکست حمله نظامی آمریکا در صحرای طبس

امدادهاى غیبى خداوند در شکست ظالمین.

حالا همه کشتیهایتان را هم بیاورید اینجا، همه طیاره هایتان را هم بفرستید اینجا، مسئله حالا غیر سابق است. ما اتکال به خدا داریم. ما براى این جهان یک مدبّر را مى‏دانیم هست. آنهایى که تاکنون توجه نداشتند خوب توجه پیدا بکنند که یک ملتى که هیچ نداشت جز اللَّه اکبر، و او همه چیز است، چطور همه قوا را کنار زد، و این قواى شیطانى که همه پشتیبانش بودند، نه فقط ابرقدرتها، قدرتهاى پایین دست هم دنبال او بودند، و ما را نمى‏گذاشتند در یک مملکتى زندگى کنیم و فعالیت کنیم، همه موافق با او بودند. این چه بود که این ملت ضعیف بدون تجهیز، بدون تدریب نظامى (آموزش فنون نظامى.) را بر اینهمه قدرتها غلبه داد؟ این جز این بود که رعبى را که خدا در دلهاى این سران انداخت، ما را به رعب، به رعبى که خدا در قلب اینها انداخت پیروز کرد؟ این جز همان است که در صدر اسلام هم یک عده قلیل را بر عده‏هاى کثیر پیروز کرد، و همچو رعبى در قلبها انداخت که نتوانستند مقاومت کنند در مقابل سى هزار جمعیت عرب، که هر چندتایشان یک شمشیر داشت، و هر چندتایشان یک شتر داشت، و آنها هفتصد هزار جمعیت بودند که شصت هزارشان طلیعه بود و غلبه کردند اینها بر آنها، چه بود؟ این جز این بود که یک دست غیبى در کار است؟! نباید بیدار بشوند آنهایى که توجه به معنویات ندارند و به این غیب ایمان نیاورده‏اند؟ نباید بیدار بشوند؟ کى این هلیکوپترهاى آقاى کارتر را که مى‏خواستند به ایران بیایند ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ شنها ساقط کردند، شنها مأمور خدا بودند، باد مأمور خداست، قوم عاد را باد از بین برد. این باد مأمور خداست، این شنها همه مأمورند. تجربه بکنند باز .

لکن ما نباید مغرور بشویم. من به ملت ایران عرض مى‏کنم که مغرور نشوید. تمام قدرت، قدرت خداست و باید اتکال به او بکنید، و خودتان را فانى بکنید در آن قدرت بزرگ. مادامى که ملت ایران همان قدرت اول را که قدرت معنوى بود و با اللَّه اکبر پیش برد، مادامى که این حفظ بشود شما بیمه هستید؛ بیمه الهى هستید. خدا نکند که دستهایى که الآن در کار هست و مى‏خواهند شما را مأیوس بکنند، اینها در این شیطنتشان پیروز بشوند، و شما را از آن حالى که در اول انقلاب داشتید منحرف کنند، که آن روز، روزى است که خداى تبارک و تعالى عنایتش را خداى نخواسته از شما بر مى‏دارد و شما به همان حالها مى‏افتید. حفظ کنید؛ حفظ کنید آن حالى که در اول نهضت داشتید. شما نهضت براى شکم نکردید، شما نهضت براى اتاق و حیاط نکردید، شما نهضت نکردید براى اینکه یک مقامى پیدا بکنید. شما آرزوى شهادت نمى‏کنید به اینکه برسید به یک مثلًا فرشى و یک نوایى. این حال را که حالى است الهى حفظ کنید، و مادامى که این حفظ بشود شما پیروز هستید. و من وعده پیروزى به شما مى‏دهم. و خداى تبارک و تعالى، وعده پیروزى داده است به شما: انْ تَنْصُرُوا اللَّه یَنْصُرْکُمْ. (بخشى از آیه 7 سوره محمد (ص)) اقدامتان را ثابت نگه دارید و مشتهاى گره کرده را که مشتهاى الهى است حفظ کنید، و از هیچ ابرقدرتى نترسید، و از هیچ تبلیغاتى،داخلى و خارجى، هیچ خوفى نداشته باشید.ما راه خودمان را مى‏رویم و آن راه خداست .

.........................

صحیفه امام، ج‏12، ص: 379 الی 381

/ 0 نظر / 9 بازدید