کلمات قصار حضرت امام خمینی (ره)

اسلام خواهى

امروز اسلام به صورت یک مکتب مترقى که قادر است تمامى نیازهاى بشر راتامین کند و مشکلات او را حل نماید، مورد توجه همه مسلمین جهان، بخصوص ملت مسلمان ایران، قرار گرفته است.

شما براى اسلام قیام کردید و پشتیبان شما اسلام است. و کسى که پشتیبان اوقرآن است، و اسلام است، پیروز است.

ملت ایران با جان و خون خود اسلام را زنده کرد.

مقصود ما این است که هر جاى این مملکت برویم اسلام را ببینیم.

تمام مقصد ما اسلام است.

ملت ایران و ما مقصدمان این نیست و نبود که فقط محمدرضا برود، رژیم سلطنتى از بین برود، دست اجانب کوتاه بشود، اینها همه مقدمه بود، مقصداسلام است.

در سایه اسلام، ما مى توانیم مملکت خودمان را حفظ کنیم.

همه با هم قیام کردیم که اسلام را در اینجا زنده کنیم و - ان شاء الله - به سایر جاها هم صادر کنیم.

مملکت وقتى مملکت اسلامى است که تعالیم اسلام در آن باشد.

ما مسلمان هستیم، و مسلمان نمى تواند از اسلام بگذرد.

کشور اسلامى است و باید به موازین اسلامى عمل شود.

طاغوت را که از بین بردید باید به جاى آن یک مملکت اسلامى و یک مملکت الهى درست بشود; مقابل طاغوت، الله است، با رفتن طاغوت باید مملکت الله پیدا بشود.

امروز روزى است که اسلام باید تحقق پیدا کند.

ما براى آن نهضت کردیم که اسلام، و قوانین اسلام و قرآن، و قوانین قرآن درکشور ما حکومت کند.

اگر بخواهید از زیر قید گرفتاریهاى اجانب بیرون بیایید باید متشبث به اسلام شوید.

عمده مساله این است که ما فهمیده باشیم در قلبمان، که ما مى خواهیم جمهورى مان اسلامى باشد.

باید همان طورى که با زبان مى گوییم، قلب ما معتقد شده باشد به این که مامى خواهیم اسلام باشد.

ما چیزى نیستیم خودمان، هر چه هست اسلام است.

ما مى خواهیم که اسلام حکومت کند در این مملکت، احکام اسلام در این مملکت جریان پیدا بکند.

ما مى خواهیم یک مملکت اسلامى درست کنیم، ما نمى خواهیم یک مملکت غربى درست کنیم.

ما همه زنده ایم براى احیاى سنت پیغمبر اسلام و احیاى قرآن کریم، و باید دین خودمان را به اسلام ادا کنیم. تا همه احکام اسلام جریان پیدا نکند، ما در راهیم.

ما عدالت اسلامى را مى خواهیم در این مملکت برقرار کنیم.

ما براى اسلام قیام کردیم، همان طورى که در صدر اسلام پیغمبر اکرم ص براى اسلام قیام کرد، و آن قدرى که او در زحمت و رنج واقع شد ما نشدیم.

پشتوانه همه شما اسلام است، قرآن کریم است.

این نهضتها براى این است که احکام خدا جارى شود.

ما جمهورى اسلامى را مى خواهیم که احکام اسلام در آن جمهورى تحقق پیدا بکند.

جمهورى اسلامى معنایش این است که یک جمهورى باشد و قوانینش همان قوانین اسلام.

جمهورى اسلامى است، و باید همه چیزى ما اسلامى بشود.

امروز مملکت، مملکت اسلامى است و محتوا باید محتواى اسلامى باشد.

نهضت اسلامى است، و نهضت اسلامى محتوایش باید اسلامى باشد.

ما دنبال این هستیم که اسلام تحقق پیدا بکند، دنبال اسم نیستیم، که حالا که ما اسم جمهورى اسلامى پیدا کردیم کافى باشد است براى ما.

امیدوارم که خمینى از راه مستقیم اسلام، که مبارزه با قدرتهاى ستمگر است هیچ گاه منحرف نشود، و براى ثمر رساندن اهداف اسلام از پاى ننشیند.

ملت ما براى خدا شهادت مى خواهند.

خداوند حافظ ملتهاى اسلامخواه، در برابر تعدى قدرتهاى بزرگ است.

ملت ما که به خیابانها ریختند، به پشت بامها رفتند و شب و روز زحمت کشیدند، جوانهایشان را دادند، خونشان را دادند، براى اسلام بود; اگر اسلام نبود همچو کارى نمى کردند.

ملت رزمنده و شریف ایران خود را حاضر کرده است براى خدا همه چیز خودش رافدا کند.

ملتى که خود و همه چیز خود را براى اسلام مى خواهد پیروزمند است.

مقصد این است که کشور ما یک کشور اسلامى باشد ; کشور ما در تحت رهبرى قرآن، تحت رهبرى پیغمبر اکرم و سایر اولیاى عظام باشد بشود.

حق هر جا که هست باید دنبالش رفت و او را با آغوش باز پذیرفت.

/ 0 نظر / 11 بازدید