سه نکته انتخابات در کلام امام خامنه ای

صحبت های امام خامنه ای با سه نکته از انتخابات آینده “اول اینکه شرکت مردم در انتخابات، یک مشارکت عظیمى باشد؛ دیگر اینکه از خدا بخواهیم و خودمان هم چشممان را باز کنیم؛ کارى کنیم که نتیجه‌ى انتخابات، یک گزینش خوب و همراه با صلاح و صرفه‌ى انقلاب و کشور باشد. نکته‌ى اساسى سوم این است که انتخابات براى کشور مایه‌ى آبروست، مایه‌ى افتخار است. همه مراقب باشند که انتخابات مایه‌ى بى‌آبروئى براى کشور نشود؛ آنطورى که در سال ۸۸ یک عده‌اى سعى کردند انتخابات را مظهر اختلافات وانمود کنند، جنجال سیاسىِ طبیعىِ انتخابات را تبدیل کنند به یک فتنه….”(۱۳۹۱/۷/۲۴دیداربا بسیجیان)

/ 0 نظر / 18 بازدید