برداشت های تربیتی از قرآن

1. اگر قصد راهنمایی و تربیت کسی را دارید، در قدم اول از گفتار نرم و با محبت بهره گیرید؛ حتی اگر مخاطب شما فرعون سرکش یا سران لجوج کفار جاهلی باشند. (طه/44 و شعرا/215) 2. در رفتارهای اجتماعی دقت کن مبادا با غرور رویت را از دیگران برگردانی یا مثل متکبران راه بروی. مبادا تندرو و کندرو شوی، میانه روی بهترین روش است. مراقب باش صدایت را برکسی بلند نکنی و خلاصه در یک کلام، آدم باش. (لقمان/18و19) 3. اگر بخواهی از اکثریت مردم فقط بخاطر این که اکثریت هستند پیروی کنی، بدون شک از راه خدا دور می شوی. همیشه با چشمان باز تصمیم بگیر. (انعام/116 و اسرا/36)

/ 0 نظر / 26 بازدید