احکام تقلید

وظیفه مسلمان در احکام غیر ضرورى دین

عقیده مسلمان به اصول دین باید از روى دلیل باشد، ولى در احکام غیرضرورى دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روى دلیل به دست آورد،یا از مجتهد تقلید کند، یعنى به دستور او رفتار نماید، یا از راه احتیاط طورى به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است،

توضیح المسائل امام ره مسئله 1

 دانستنی های واجب

مسائلى را که انسان غالبا به آنها احتیاج دارد واجب است، یاد بگیرد.

توضیح المسائل امام ره مسئله 11

 س: آیا کسى که در آموختن احکام دینىِ مورد نیاز خود کوتاهى مى‏کند، گناهکار است؟

ج: اگر نیاموختن احکام به ترک واجب یا ارتکاب حرام بیانجامد، گناهکار است.

اجوبه الاستفتائات، سوال 6

 س: عبارت‏هاى «فیه اشکال»، «مشکل»، «لایخلو من اشکال»، «لا اشکال فیه» فتواست یا احتیاط؟

ج: همه این عبارت‏ها دلالت بر احتیاط دارند، مگر عبارت «لا اشکال فیه» که فتوا است .

اجوبه الاستفتائات، سوال 50

 س: فرق بین جایز نبودن و حرام چیست؟

ج: در مقام عمل بین آنها فرقى نیست

اجوبه الاستفتائات، سوال 51

/ 0 نظر / 27 بازدید