جشن گرفتن میلاد حضرت عیسى مسیح

سوال: بعضى از مسلمانان عیدهاى مسیحیان را جشن مى گیرند، آیا این کار اشکال ندارد؟  

جواب: جشن گرفتن میلاد حضرت عیسى مسیح(على نبیّنا وآله وعلیه السلام) اشکال ندارد.

منبع:استفتائات رهبری،تشبه به کفار وترویج فرهنگ آن،س1382

/ 0 نظر / 10 بازدید