حماسه 9 دی

قضیه امان نامه ثابت کرد ، حضرت عباس (ع)

هم که باشی ، دشمن برای جدا کردن تو از ولایت طمع می کند.

9 دی روز طنین فریاد " لبیک یا خامنه ای"

سلامتی امام المسلیمن سید علی خامنه ای صلوات

....................................................................................

در آن روزی که گمراهان عَلَم کردند ملت را...

 و نسبت با امامت را... و دوران ریاست را...

 و رنگی از سیادت را... و دوری از سیاست را...

نفهمیدند از این ملت کیاست را...

اطاعت از امامت را... شعار از ولادت تاشهادت باولایت را...

چنین عشقی به پا کرده در این امت قیامت را...

و رسوا کرده از ظاهر نمایی ها خیانت را...

....................................................................................

مال همین حوالی ام

عاشق سیدعلی ام

/ 0 نظر / 7 بازدید