صحبتهای سوزناک و آتشین عبدالله نوری در سال 1368، در جمع پاسداران

" مردم!  عزت ما، در سایه ولایت فقیه است. والسلام! امام حالا رفت. چه می خواهید بکنید؟! می خواهید مثل موسی بن جعفر بشود؟! می خواهید مثل امام مجتبی بشود یا نه؟! اگر می خواهید خدا این لباس عزت را از تن ما درنیاورد. من وقت نکردم. پس فردا شب ادامه بحث را برایتان خواهم گفت که خامنه ای کیست؟! مردم! به فاطمه زهرا مادرش قسم، اگر مظلوم تر از امام این سید نباشد، کم تر نیست! چهار سال به دست ما انقلابی ها چقدر تهمت به این سید زده شده؟! طرفدار سرمایه داری و بازار...!! لا اله الا الله ...!

مردم! به خدا این لباس عزت ما در گرو حمایت از رهبری است. اگر این حمایت را کردیم، خدا این لباس را برازنده تن ما می کند. اگر اجازه دادیم خناس ها – آقا از کجا شد این مجتهد و آیت الله؟ تا دیروز حجت الاسلام بود. امروز شد آیت الله؟! از کجا آن اختیارات ولایت فقیه منتقل به این آقا شد؟! مگر مجتهد است؟! – اگر دندان های این خناس ها را در دهان شان نریزید، به خدا یک شب مثل سودانف یک ژنرال با یک کودتا ریاست جمهوری را می گیرد، کذا را هم می گیرد. بعد به خدا قسم، ‌این دفعه دیگه به ریشه... بعضی ها می گویند، نه اگر کذا بشود ریش دار ها،‌ آخوندها! نه مگر همه این شهیدها را آخوندها دادند؟ شما دادید. ده سال است شما انقلاب را زنده نگه داشتید و دشمن به خون شما تشنه است...!! و اگر خدای ناکرده چنان بشود، آن موقع دیگر به کسی رحم نمی کنند.

پس عزت ما در گرو حمایت از این سید مظلوم است. این پیام منبر من بود. والسلام! نکنیم کاری "وخلاءهم لباس کرام". خدا این لباس کرامت را از ما مهار می کند. خدایا به عزت شهدا قسمت می دهیم. خدایا این سید مظلوم را خودت یاری کن!"

اولین بار که این مطالب را می بینی با توجه به نام و سوابق گوینده اش حیرت می کنی که چگونه فردی می تواند در عرض کمتر از 7-6 سال تا این حد دستخوش تطور و استحاله گردد! به یاد بیاورید مواضعی که همین عبدالله نوری در روزنامه خرداد و دادگاه ویژه روحانیت اتخاذ کرد.

/ 0 نظر / 5 بازدید