آقای گل

امسال امید قهرمانی خودمم

پیروز به رغم هر تبانی خودمم

باور کن اگر باز تقلب نکنند،

آقای گل جام جهانی خودمم!

                                                          استاد محمد مهدی سیار

/ 0 نظر / 6 بازدید