جایی که فقط باید به قرآن پناه برد

پیامبر خدا حضرت محمد صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم  فرمودند: هر گاه کارها همچون پاره‏‌هاى شب تار بر شما تاریک و شبهه‏ ناک شد ، به قرآن روى آورید؛ زیرا قرآن شفیعى است که شفاعتش پذیرفته است و شاکى و خصمى است که شکایتش قبول مى‏ شود.
هر که قرآن را فرا روىِ خود قرار دهد، او را به سوى بهشت کشاند و هر که آن را پشت سر خویش نهد، به سوى دوزخش براند.
متن حدیث:
رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم : إذا التَبَسَت علَیکُمُ الاُمورُ کَقِطَعِ اللَّیلِ المُظلِمِ فعلَیکُم بالقرآنِ ؛ فإنّهُ شافِعٌ مُشَفَّعٌ وماحِلٌ مُصَدَّقٌ ، مَن جَعَلَهُ أمامَهُ قادَهُ إلَى الجَنّةِ ، ومَن جَعَلَهُ خَلفَهُ ساقَهُ إلَى النارِ .
 «نوادرالراوندیّ، 21. 22 - منتخب میزان الحکمة458»
/ 0 نظر / 42 بازدید