بازخوانی بیانات حضرت امام خمینی (ره)

منافق دعوت به اتحاد می کند اما خودش دنبال آن نیست.

رهبر کبیر انقلاب اسلامی ، در هر زمان خطر نفاق را به مسلمین گوشزد کرده اند ، و همیشه تاکید داشتند که باید مراقب منافق بود، با توجه به حوادث بعد از انتخابات به برخی از این بیانات حضرت امام خمینی (ره) در خصوص منافق می پردازیم.

مخالفین جمهورى اسلامى، منافق هستند. آنهایى که در مقابل حکومت طاغوت که جمهورى اسلام به همت مسلمین برپا شد، و [اینها] رأى ندادند بر جمهورى اسلام و همان طاغوت را خواستند، رأى به جمهورى اسلامى ندادن یعنى ما طاغوت مى‏خواهیم، اینها منافق هستند، اینها مسْلم نیستند، مسْلم باید به جمهورى اسلام رأى بدهد؛ مسْلم باید حکومت عدل اسلامى را بپذیرد. آنهایى که تحریم کردند رأى دادن بر جمهورى اسلامى را، منافق هستند. (صحیفه امام ج 9 ص 337)

اما آنهایى که الآن ما مبتلا به آنها هستیم که مردانه نمى‏آیند به میدان بگویند که آقا ما اسلام را نمى‏خواهیم. مردانه نمى‏آیند به میدان و بگویند که اسلام براى سابق بوده، حالا دیگر به درد نمى‏خورد! با اینها باید ما چه بکنیم؟ ...حل مسئله منافقین از اعظم مشکلاتى است که براى ملت ما و براى اسلام از اول بوده.  ( صحیفه امام ج 11 ص 235)

معنى منافق همین است که چیزى را مى‏گوید و خودش عمل نمى‏کند. شما را دعوت به خیر و صلاح مى‏کند و خودش خیر و صلاح ندارد. شما را دعوت به اسلام حقیقى مى‏کند و خودش آن را نمى‏خواهد. شما را دعوت به اتحاد مى‏کند و خودش دنبال این نیست که اتحاد را ایجاد کند. شما را از نفاق پرهیز مى‏دهد و خودش آن‏طور نیست. ما باید با توجه به خداى تبارک و تعالى، قشرهاى خودمان را با هم فشرده کنیم. ( صحیفه امام ج 13 ص 402)

/ 0 نظر / 10 بازدید