بیانات مقام معظم رهبری در باره علل فتنه ها

همه‌ى فتنه‌ها با دوستى دنیا آغاز مى‌شود. واقعش هم همین است. به دنیا که نگاه مى‌کنیم، مى‌بینیم که در طول تاریخ ریشه‌ى همه‌ى فتنه‌ها و گمراهیها و جاهایى که حق و باطل به هم مخلوط شده است، در حب دنیاست. کسانى بوده‌اند که به خاطر حب به دنیا و مقام و جاه و حب به اهل و رفقا، کارى را شروع کرده‌اند و فتنه‌اى را به وجود آورده‌اند. واقعا این موضوع یکى از آن حکم عجیب است. هر جاى دنیا که نگاه مى‌کنید، مى‌بینید که همین گونه است.

بیانات در آغاز درس خارج فقه

14/06/1374

/ 0 نظر / 7 بازدید