گستره حرم امام حسین (ع)

پسر علامه امینی آقا هادی تعریف می کند : آرزویم بود که یک شب خواب پدرم علامه امینی را ببینم بعد از چهار سال خواب بابام علامه امینی را دیدم، دیدم عجب عظمتی پیدا کرده به بابام گفتم بابا چـه چـیز اونجا باعث سعادته ؟ فرمود پسرم هادی واضح تر بگو بابا . گفتم بابا چه چیز باعث شد که شما در آن سرا ، به این عظمت رسیدی ؟ کتاب الغدیرتان؟ فرمود نه بابا ، تاسیس کتابخانه امیرالمومنین ؟ فرمود نه بابا ، زیارت امام حسین علیه السلام من را به اینجا رساند. گفتم : بابا راه کربلا بسته است مردم از این فیض بزرگ محرومند نمی توانند به این فیض نائل شوند. فرمود: پسرم هر گوشه ای هر جایی چراغی بنام حسین علیه السلام روشن شد همانجا حرم امام حسین علیه السلام است.[برگرفته از کتاب کرامات و حکایات عاشقان خدا، جبرائیل حاجی زاده ]

/ 0 نظر / 27 بازدید