شعار دانشجویان درتشییع شهید ژاله

دانشجویان یک‌صدا شعار می‌دادند " شعار ما یک کلام محاکمه والسلام "، "الله اکبر خامنه‌ای رهبر "، "مرگ بر آمریکا "، "مرگ بر انگلیس "، "موسوی قاتل است محاکمه‌اش واجب است "، "کروبی قاتل است محاکمه‌اش واجب است "، "موسوی بی. بی. سی عامل انگلیسی "، "موسوی قاتل است قصاص آن واجب است "، "ملت ما بیدار است از فتنه‌گران بیزار است، "می کشم می‌کشم آن‌که برادرم کشت "، "لبیک یا خامنه‌ای " . " لبیک با خامنه‌ای لبیک با حسین است "، "کروبی‌ بی‌سواد عامل دست موساد "، " منافق حیا کن دانشگاه را رها کن "، " یا حسین یا حسین خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست "، "فتنه‌گران ادامه منافقینند " ، "موسوی انگلیسی عامل انگلیسی "، "‌ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند "، "خامنه‌ای کوثر است دشمن او ابتر است ". " شعار ما یک کلام محاکمه والسلام "، "موسوی قاتل است محاکمه‌اش واجب است ".

/ 0 نظر / 8 بازدید