حقوق تکثیر محفوظ است

سوال:بر روى بعضى از نوارهاى قرآن و تواشیح عبارت «حقوق تکثیر محفوظ است» نوشته شده، آیا در این صورت جایز است آنها را تکثیر نموده و در اختیار دیگران قرار داد؟  

جواب: احوط این است که از ناشر اصلى براى تکثیر نوارها و نسخه بردارى از آنها اجازه گرفته شود.

منبع:استفتائات رهبری،حق چاپ وتالیف،سوال1342

/ 0 نظر / 4 بازدید