پیش‌بینی امام خمینی(ره) درباره حسنی‌مبارک

در بخشی از سخنان ایشان درباره انقلاب آینده مردم مصر آمده است:

«من امیدوارم که ملت هاى دیگر هم توجه بکنند و اقتدا بکنند به این ملت ایران. ملت مصر اعتنا نکند به این حکومت جائرى که اعلام مى‏کند که ما هرکس اسم از اسلام ببرد سرکوب مى‏کنیم. بدانند که اسلام در مصر در خطر است و واجب است بر زن و مرد مصرى که قیام کنند و این حکومت فاسد را، که از اول اعلام جنگ با اسلام داده است، سرکوب کنند.» (1)

این رئیس جمهور تحمیلى ثانى،[حُسنى مبارک که پس از ترور سادات، به جاى او به ریاست جمهورى مصر رسید. ] که خیال دارد در مصر مثل آن [انور سادات‏] حکومت کند و دربست خودش را در اختیار امریکا گذاشته است، قبل از اینکه به ریاست برسد، اعلام همبستگى خودش را با اسرائیل و امریکا کرده است. ندیده است که همان طورى که سلف طالحش (ناپسند، خطاکار) به واسطه خشم ملت به جهنم واصل شد،همین عمل را با او هم خواهند کرد .

دعوت از ملت مصر و عراق براى قیام.

ملت مصر باید این مطلب را بداند که اگر قیام کند برخلاف این توطئه‏ها، همان طورى که ایران قیام کرد، آنجا هم خواهد پیروز شد. ملت مصر از حکومت نظامى نترسد و به او اعتنا نکند و همان‏طور که ایران حکومت نظامى را شکست و به خیابانها ریخت، آنها هم بشکنند و به خیابانها بریزند و این تفاله‏هاى امریکا را بیرون بریزند. ملت مصر ننشینند تا این قدرت از بین رفته دوباره دست و پاى خودش را جمع کند و نفوذ خودش را بر ملت تحمیل کند. امروز روزى است که ملت مصر باید قیام کند. امروز روز ضعف دولت است و قدرت ملت. باید قدرت را نشان دهد و اعتناى به این حکومت نظامىِ برخلاف همه موازین نکند و بشکند این حکومت نظامى را و به خیابانها بریزد و این دولتى [را] که مى‏خواهد با سرنیزه با اسلام مخالفت کند و به صراحت مى‏گوید که هرکس که به اسلام وفادار باشد او را سرکوب مى‏کنیم، [از بین ببرد.] این تکلیفى است براى ملت مصر، براى علمایى که وابسته به حکومت نیستند. این تکلیفى است براى علما. علماى مصر بپا خیزند و براى خاطر خدا، از اسلام دفاع کنند. چه عذرى است براى علماى مصر که اعلام ضدیت با اسلام را- این حکومت قبل از آمدنش به سرکار اعلام کرده است که هرچه با اسلام ربط داشته باشد ما او را سرکوب مى‏کنیم- چه عذرى است براى علماى اسلام در مصر که نشسته‏اند و گوش مى‏کنند تا اینکه اینها دوباره غلبه کنند؟! امروز شما پیروزید. ملت مصر امروز قدرت دستش است. ارتش معلوم نیست که با دولت باشد، مگر آنهایى که جیره خوار امریکا هستند. ارتش مصر توجه کند به اینکه اگر بخواهد پشتیبانى کند از این حکومتى که اعلام کرده است که من تابع امریکا هستم و اسرائیل و من هرکس دم از اسلام بزند او را خفه مى‏کنم، این ننگ را به خودش، ارتش مصر راه ندهد و مهلت ندهد تا بعد از این، باز اسرائیل بیاید و به شما حکومت کند، و اسرائیل و امریکا مقدرات شما را در دست بگیرند. ارتش عراق چه بهره‏اى برد از این کار؟.

خطاى صدام که به واسطه خدمتگزارى به امریکا و خدمتگزارى به اسرائیل، که از ایران صدمه دیده بودند، به ایران حمله کرد، ارتش عراق چه بهره‏اى از این برد؛ جز اینکه هزاران نفر از افرادش در اینجا کشته شدند؟ ارتش عراق که مى‏بیند ملت عراق با این حزب فاسد، با این حزب کافر مخالف است، او هم مخالفت کند و دیگر اجازه ندهد بیش از این جوانانشان کشته بشود. ما و ارتش ما نمى‏خواهیم که جوانان مسلمین که با فشار به ایران مى‏آیند براى اینکه عمل کنند بر طبق افکار فاسد صدام، کشته بشوند. ما همه ملت اسلام و جوانان اسلام را دوست داریم و مى‏خواهیم که به راه حق و به راه اسلام و به راه ملتهاى خود سیر کنند. ارتش عراق چرا نشسته و صدام دارد مملکت عراق را تباه مى‏کند و ارتش عراق را تباه مى‏کند و اسلام را زیر پا مى‏گذارد؟ ارتش عراق، ملت عراق، بپا خیزید و این تفاله‏ها را بیرون ریزید! همه ملتهاى اسلام باید قیام کنند و راه حق را به پیش بگیرند. همه دولتها باید برگردند و خاضع بشوند در مقابل ملت. البته از صدام گذشته است؛ مثل اینکه از سادات هم گذشته بود .

و من امیدوارم که ملتهاى دیگر هم توجه بکنند و اقتدا بکنند به این ملت ایران. ملت مصر اعتنا نکند به این حکومت جائرى که اعلام مى‏کند که ما هرکس اسم از اسلام ببرد سرکوب مى‏کنیم. بدانند که اسلام در مصر در خطر است و واجب است بر زن و مرد مصرى که قیام کنند و این حکومت فاسد را، که از اول اعلام جنگ با اسلام داده است، سرکوب کنند. (2)

منبع:

1 - صحیفه امام جلد ‏۱۵، صفحه ۳۱۸

2 - صحیفه امام، جلد ‏۱۵، صفحه ۲۸۵ و 286

/ 1 نظر / 8 بازدید