ساده‌زیست واقعی انقلاب کیست؟

محمدرضا باهنر در گفت و گو با ایرنا خاطره ای را از اوایل دورانپیروزی انقلاب اسلامی مربوط به برادرش شهید حجت الاسلام دکتر محمد جواد باهنر نقلکرد.

وی در این زمینه گفت:

در فضای پس از پیروزی انقلاب اسلامی نحوه زندگی کردن مسوولان ازنظر اقتصادی و رفاه در ذهن جوانان مهم و حساس بود. مخصوصا با آن درسی که امام راحلبه انقلابیون و جوانان در ساده زندگی کردن داده بودند، البته الان هم این حساسیتهست اما شاید به آن اندازه نباشد.

جلسات شورای انقلاب فرهنگی در آن زمان مخفی بود و در خانه هاتشکیل می شد و من در آن زمان در منزل شهید باهنر زندگی می کردم. برخی وقت ها جلساتدر منزل شهید باهنر برگزار می شد و قرار نبود محتوای جلسات شورای انقلاب فاششود.

یادم می آید به شهید (محمدجواد) باهنر گفتم که برخی از اینآقایان همراه شما -البته برخی از آنها شهید شدند- زندگی طلبگی ندارند و وضع مالیخوبی دارند، در بالای شهر زندگی می کنند و ماشین دارند؛ چرا این گونه است؟

شهید باهنر گفت که "اگر در مجموعه ماها دنبال آدم ساده زیست میگردید، بروید دنبال آقای خامنه ای، فقط ایشان واقعاً ساده‌زیست هستند، ایشان یکطلبه واقعی است".

حضرت آیت الله خامنه ای، آن زمان در بین انقلابیون و اعضایشورای انقلاب فرهنگی بیشترین نفوذ و رساترین کلام را در بین قشر تحصیل‌کرده و جوانداشت.

در درس‌های شناختی که شهید مطهری در مسجد توحید می داد، جمعیتیزیادی جمع نمی شدند و تنها افراد ناب و متدین جمع می شدند اما آقا (رهبر معظمانقلاب) زبان بسیار برانی داشت و نفوذ زیادی در قشر تحصیل کرده و دانشگاهیداشتند.

منبع:سایت مرکز اسناد انقلاباسلامی

/ 0 نظر / 8 بازدید