افتخار به تبعیت از مذهب جعفری

ما مفتخریم که مذهب ما «جعفرى» و فقه ما که دریاى بی‌پایان است، یکى از آثار اوست. و ما مفتخریم به همه ائمه معصومین -‌علیهم صلوات اللَّه- و متعهد به پیروى آنانیم.

ما مفتخریم که ائمه معصومین ما -‌صلوات اللَّه و سلامه علیهم- در راه تعالى دین اسلام و در راه پیاده کردن قرآن کریم که تشکیل حکومت عدل یکى از ابعاد آن است، در حبس و تبعید به سر برده و عاقبت در راه براندازى حکومت‌هاى جائرانه و طاغوتیان زمان خود شهید شدند. و ما امروز مفتخریم که می‌‏خواهیم مقاصد قرآن و سنت را پیاده کنیم و اقشار مختلفه ملت ما در این راه بزرگِ سرنوشت‏‌ساز سر از پا نشناخته، جان و مال و عزیزان خود را نثار راه خدا می‌‏کنند.

ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کلان در صحنه‏‌هاى فرهنگى و اقتصادى و نظامى حاضر، و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالى اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند؛ و آنان که توان جنگ دارند، در آموزش نظامى که براى دفاع از اسلام و کشور اسلامى از واجبات مهم است شرکت، و از محرومیتهایى که توطئه دشمنان و ناآشنایى دوستان از احکام اسلام و قرآن بر آنها بلکه بر اسلام و مسلمانان تحمیل نمودند، شجاعانه و متعهدانه خود را رهانده و از قید خرافاتى که دشمنان براى منافع خود به دست نادانان و بعضى آخوندهاى بی‌‏اطلاع از مصالح مسلمین به وجود آورده بودند، خارج نموده‌‏اند؛ و آنان که توان جنگ ندارند، در خدمت پشت جبهه به نحو ارزشمندى که دل ملت را از شوق و شعف به لرزه درمی‌‏آورد و دل دشمنان و جاهلان بدتر از دشمنان را از خشم و غضب می‌‏لرزاند، اشتغال دارند. و ما مکرر دیدیم که زنان بزرگوارى زینب‏‌گونه -‌علیها سلام اللَّه- فریاد می‌‏زنند که فرزندان خود را از دست داده و در راه خداى تعالى و اسلام عزیز از همه چیز خود گذشته و مفتخرند به این امر؛ و می‌‏دانند آنچه به دست آورده‏‌اند بالاتر از جنات نعیم است، چه رسد به متاع ناچیز دنیا.

(وصیتنامه سیاسی-الهی امام،صص 7 و 8)

/ 0 نظر / 6 بازدید