آداب و سبک زندگی اسلامی

امام خمینى(ره) در تنظیم برنامه عبادى چنین فرمود ه اند: و آنچه باعث حضور قلب شود دو امر است : یکى فراغت وقت و قلب، و دیگر فهماندن به قلب اهمیت عبادت را ؛ و مقصود از فراغت وقت آن است که انسان در هر شبانه روزى، براى عبادت خود، وقتى را معین کند که در آن وقت خود را موظف بداند فقط به عبادت بپردازد ، و اشتغال دیگرى را براى خود در آن وقت قرار ندهد.

(آداب و سبک زندگی اسلامی. احمد حسین شریفی)

/ 0 نظر / 3 بازدید