سخنان شهید آیت الله دستغیب

برگشت همه بدبختی های آدمی نتیجه غفلت او از یاد خداست ، چشم بصیرت که کور میشود و گوش باطن که از شنیدن حقایق باز می ماند و دل که از درک واقعیات عاجز می ماند تا جائی که از چهارپایان پست تر می گردد همه در اثر غفلت از یاد خداست ، از قرآن این حقیقت را بشنویم سوره اعراف آیه 179 (( هر آئینه آفریدیم برای جهنم بسیاری از جن و انس را برای آنها دلهایی است که بوسیله آنها نمی فهمند و چشمهائی است که با آنها نمی بینند و گوشهایی است که با آنها نمی شنوند ایشان مانند چهارپایانند بلکه پست تر از چهارپایان ایشان همه از غافلانند )) ملاحظه می کنید که چگونه اهل غفلت را معرفی میکند کوران و کران و بیخردان چرا چنین شدند چون از یاد خدا غافل شده اند.راه خدا که در دل بسته شد راه دنیا باز میشود ، حد ادراک آدمی در خور و خواب و شهوترانی و مال و ثروت و ریاست خلاصه میشود.لذا در روایات از غفلت از یاد خدا تعبیر به مستی شده یعنی همانطوری که شخص مست را هزاران خطر تهدید میکند و او بی خیال است ، مثلا زمین بخورد ، سرش به دیوار بخورد ، در چاه بیفتد و ... همین طور هم دلی که از یاد خدا غافل شد هزاران فتنه و فساد و گناه او را تهدید میکند بلکه هر گناهی که از انسان سر میزند ناشی از غفلت است ، وگرنه کسی که متوجه است که خدا او را می بیند اعمالش را آگاه هست ، ملائکه هم ثبت میکنند کی گناه میکند.اما دلی که غافل باشد همه جا هست جز به یاد خدا ، التفاتی به حضور پروردگار ندارد و گناه میکند ، پناه بر خدا که انسان در چنین حالی مرگش فرا برسد و به حال غفلت بمیرد. شیخ شوشتری (ره) در مواعظش میگوید : می ترسم روز آخر عمرم بدترین روزهای زندگی ام باشد دل همه جا باشد جز نزد خدا :

نمی ترسی که مرگت خفته گیرد

دلت را غافل و آشفته گیرد

 کتاب سرای دیگر ( تفسیر سوره واقعه )

/ 1 نظر / 27 بازدید
یاسر

ali