چرا مرگ بر آمریکا

-  هر وقت آمریکا و اروپا از ما تعریف اساسی کردند ، بدانیم در حال دور شدن از موازین ارزشی انقلاب هستیم.

-  برای مقابله با غرب تک تک مردم مسلمان ما باید برنامه ای داشته باشند یا طبق برنامه ای که از سوی مسئولین خودی مدون شده باشد عمل کنند.

-  نگاهی که فقط سود اقتضادی را می بیند قطعاً غربی است . چنین نگاهی در دراز مدت جز به غارت دار و ندار دیگران نمی اندیشد.

-  غرب غول بادکنکی است و بیشتر با ترسی که در میان ملل تحت ستم می افکند بر ایشان حکمروایی می کنند.

-  غرب برای سیطره بر دیگران ، بیشتر از مکر استفاده می کند تا از قدرت نظامی و سیاسی . مکاری او به شدت جنبه فرهنگی و تربیتی دارد باید زمینه های مطلوب غرب را در صحنه های فرهنگی و تربیتی شناخت تا مکر او باطل شود.

-  غرب برای متلاشی کردن جوامع ، سعی می کنند کانونهای خانوادگی را نابود کنند و به این منظور به جای نقشهایی که اسلام به زن و مرد داده است ، هر گونه آزادی جنسی و زن سالاری را تبلیغ می کند.

-  شیطان بزرگ می کوشد تا دنیا و آخرت را در اذهان مخاطبینش از هم تفکیک کند . حال آنکه هر چه را در این دنیا بخواهیم به قضاوت بنشینیم باید به نقش اخروی آن توجه کنیم. سیاست ، هنر ، ورزش ، علوم تجربی ، فلسفه و هر دانش و فن و مهارت متصور ، باید با دین سنجیده شوند و محک بخورند و آمیخته گردند.

-  اسرائیل باید نابود شود.

-  دولت و مردم آمریکا دو پدیده چندان متفاوت نیستند. بلکه دولت آن با رای همان مردم بر سر کار آمده است.

-  مهمترین نکته ای که حاصل مرگ بر آمریکای انقلاب اسلامی است حفظ و نگاهبانی از رکن استوار و بسیار مهم ولایت فقیه است.

/ 4 نظر / 18 بازدید
علی

مرگ برآمریکا

جعفریان

مرگ بر آمریکا و اسرائیل

عشقعلی

مرگ بر آمریکا و انگلیس و اسرائیل ! تف به رویت ای اوباما

شعر

مرگ برامریکا مرگ برمنافق